Hopp til hovedinnhold

Øregangsfurunkel

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjon i en hårfollikel i øregangen der det dannes en liten abscess
Forekomst:
Ganske vanlig hendelse
Symptomer:
Til dels intense smerter i øregangen selv om furunkelen er liten
Funn:
Lokalisert i den ytre bruskede tredjedel av øregangen, kan være vanskelig å se
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser ikke aktuelle
Behandling:
De fleste blir spontant bra. Analgetika, ev. lokalbehandling, ev. peroral antibiotika
  1. Spelman D, Baddour LM. Cellulitis and skin abscess: Clinical manifestations and diagnosis. UpToDate, last updated Aug 14, 2018.. UpToDate  
  2. Kiderman A, Sabag T, Dressler R. External Ear Canal Folliculitis: A Frequently Under-Diagnosed InfectiousDisease. Fam Med Med Sci Res 2015, 4:1DOI: 10.4172/2327-4972.1000156 DOI  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Per Møller, spesialist i øre/nese/hals, Haukeland sykehus og professor ved Universitetet i Bergen