Hopp til hovedinnhold

Øremuslingen, sykdommer og skader

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Øremuslingen kan bli gjenstand for ulike patologier: Hematom, perikondritt, erysipelas, atherom, kreft
Forekomst:
Ikke uvanlig
Symptomer:
Ubehag, smerter
Funn:
Avhenger av underliggende tilstand
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser kan være biopsi og histologi
Behandling:
Hematom behandles innen 24 timer
  1. Mudry A, Pirsig W. Auricular hematoma and cauliflower deformation of the ear: from art to medicine. Otol Neurotol 2009; 30: 116-20. PubMed  
  2. Giles WC, Iverson KC, King JD, Hill FC, Woody EA, Bouknight AL. Incision and drainage followed by mattress suture repair of auricular hematoma. Laryngoscope 2007; 117: 2097-9. PubMed  
  3. Ingvaldsen CA, Tønseth KA. Auricular haematoma. Tidsskr Nor Lægeforen 2017; 137(2): 105-7. pmid:28127072 PubMed  
  4. Leybell I. Auricular hematoma drainage. Medscape, last updated May 10, 2018.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Per Møller, spesialist i øre/nese/hals, Haukeland sykehus og professor ved Universitetet i Bergen