Hopp til hovedinnhold

Ekstern otitt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Inflammasjon i huden i øregangen. Akutt form har oftest bakteriell årsak. Kronisk form kan være blanding av eksem og infeksjon med bakterier eller sopp
Forekomst:
Hyppig tilstand i allmennpraksis. Hyppigst hos yngre voksne og ofte hos svømmere
Symptomer:
Typisk er kløe eller ubehag/smerte i øregangen. Ofte sekresjon og følelse av tett øregang og svekket hørsel, som regel ensidig
Funn:
Sekresjon fra øregangen og rød, inflammert øregangshud. Ømhet ved trykk på tragus
Diagnostikk:
Diagnosen stilles ved inspeksjon. Ev. aktuelt å ta bakteriologisk prøve
Behandling:
Skylling, rensing og lokalbehandling med antibiotika og/eller kortisondråper ved ukomplisert tilstand. Systemisk antibiotika ved cellulitt og allmennsymptomer
 1. Rosenfeld RM, Schwartz SR, Cannon CR, et al. Clinical practice guideline: acute otitis externa. Otolaryngol Head Neck Surg 2014; 150:S1. PubMed  
 2. Hajioff D, MacKeith S. Otitis externa. BMJ Clin Evid. 2015;2015:0510. Published 2015 Jun 15. PMID: 26074134 PubMed  
 3. Kaushik V, Malik T, Saeed SR. Interventions for acute otitis externa. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD004740. DOI: 10.1002/14651858.CD004740.pub2 DOI  
 4. Schaefer P, Baugh RF. Acute otitis externa: an update. Am Fam Physician. 2012;86(11):1055-1061. PMID: 23198673 PubMed  
 5. Piercefield EW, Collier SA, Hlavsa MC, Beach MJ. Estimated burden of acute otitis externa--United States, 2003-2007. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2011; 60: 605-9. pmid:21597452 PubMed  
 6. Lüscher M, et al. Otit, ekstern. Lægehåndbogen, sist oppdatert 12.06.2017.
 7. Llor C, McNulty CA, Butler CC. Ordering and interpreting ear swabs in otitis externa. BMJ 2014; 349:g5259. BMJ (DOI)  
 8. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet, Sist faglig oppdatert 16. november 2021.
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Per Møller, spesialist i øre/nese/hals, Haukeland Universitetssykehus, professor ved Universitetet i Bergen

Internasjonalt samarbeid

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide