Hopp til hovedinnhold
Innsetting av kunstig albueledd innebærer at nedre del av overarmsbeinet (humerus) og øvre del av albuebeinet (ulna) - som tilsammen utgjør albueleddet - erstattes med protese.
Innsetting av kunstig albueledd innebærer at nedre del av overarmsbeinet (humerus) og øvre del av albuebeinet (ulna) - som tilsammen utgjør albueleddet - erstattes med protese.

Albueprotese, kunstig albueledd

Innsetting av kunstig ledd i albuen, en albueprotese, gjøres oftest hos pasienter med leddgikt eller pasienter som har fått alvorlige skader i albuen.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/albue-underarm-hand/albueprotese-kunstig-albueledd/ 

Hva er et kunstig albueledd?

Indikasjoner

Inngrepet

Resultatene

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Albueartroplastikk. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Schwarz Lausten G, Munk Jensen C, Sanderhoff Olsen B. Albueartroplastik. Ugeskr Læger 2006; 168: 1844-7. PubMed 
  2. Little CP, Graham AJ, Carr AJ. Total elbow arthroplasty. J Bone Joint Surg 2005; 87-B: 437-44.
  3. Choo A, Ramsey ML, Total elbow arthroplasty: current options. J Am Acad Orthop Surg 2013;21: 427-37 PubMed 
  4. Harmer LS, Sanchez-Sotelo J, Total Elbow Arthroplasty for Distal Humerus Fractures. Hand Clin 2015;31: 605-14. PubMed 
  5. Figgie MP, Wright TM, Drinkwater D, What design and material factors impact the wear and corrosion performance in total elbow arthroplasties?. Clin Orthop Relat Res 2014;472: 3770-6 PubMed 
  6. Angst F, John M, Pap G et al. Comprehensive assessment of clinical outcome and quality of life after total elbow arthroplasty. Arthrit Rheumat 2005; 53: 73-82. PubMed