Hopp til hovedinnhold
Dropfinger kalles også Mallets finger.
Dropfinger kalles også Mallets finger.

Droppfinger

Droppfinger er en tilstand der strekkesenen som fester seg på det ytterste beinet på en finger, er revet av. Derved klarer du ikke å strekke ut fingeren i ytterleddet.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kirurgi/skader/droppfinger/ 

Hva er droppfinger?

Når bør du kontakte lege?

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Finger, seneskader. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Leggit JC, Meko CJ. Acute finger injuries: Part I. Tendons and ligaments. Am Fam Physician 2006; 73: 810-6. PubMed 
  2. Leggit JC, Meko CJ. Acute finger injuries: Part II. Fractures, dislocations, and thumb injuries. Am Fam Physician 2006; 73: 827-34. PubMed 
  3. Salazar Botero S, Hidalgo Diaz JJ, Benaïda A, et al. Review of Acute Traumatic Closed Mallet Finger Injuries in Adults. Arch Plast Surg 2016;43: 134-44 PubMed 
  4. Lin JD, Strauch RJ. Closed soft tissue extensor mechanism injuries (mallet, boutonniere and sagital band). J Hand Surg Am 2014;39(5): 1005-11. PubMed 
  5. Chauhan A, Jacobs B, Andoga A, Baratz ME. Extensor tendon injuries in athletes.. Sports Med Arthrosc Rev 2014;22: 45-55. PubMed 
  6. Henry GI. Extensor tendon lacerations. Medscape, last updated Jun 26, 2018. emedicine.medscape.com 
  7. Meals RA. Mallet finger. Medscape, last updated Aug 27, 2018. emedicine.medscape.com 
  8. Roth KM, Blazar PE, Earp BE, Han R, Leung A. Incidence of extensor pollicis longus tendon rupture after nondisplaced distal radius fractures. J Hand Surg Am 2012;37(5): 942-7. PubMed