Hopp til hovedinnhold

Albuebrudd i capitellum humeri

Dette er et brudd i nedre ende av overarmsbeinet som er ganske sjeldent. Bruddet behandles enten konservativt eller operativt avhengig av skadetypen.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/beinbrudd/albue-capitellum-humeri/ 

Hva er capitellum humeri?

Påvisning av brudd

Behandling

Kontroller

Prognosen

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Humerusbrudd, capitellum. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Ertl JP. Capitellar fracture. Medscape, last updated Apr 01, 2014. emedicine.medscape.com 
  2. Nalbantoglu U, Gereli A, Kocaoglu B, Aktas S, Turkmen M. Capitellar cartilage injuries concomitant with radial head fractures. J Hand Surg Am. 2008 Nov. 33(9):1602-7.
  3. Bégué T, Articular fractures of the distal humerus.. Orthop Traumatol Surg Res 2014;100: S55-63. PubMed 
  4. Lønne G, Nerhus TK. Metodebok i Skadebehandling, 4. utg. Legeforlaget AS, Norge, 2006.
  5. Ruchelsman DE, Tejwani NC, Kwon YW, Egol KA. Open reduction and internal fixation of capitellar fractures with headless screws. Surgical technique. J Bone Joint Surg Am. 2009 Mar 1. 91 Suppl 2 Pt 1:38-49.
  6. Trinh TQ, Harris JD, Kolovich GP, Griesser MJ, Schickendantz MS, Jones GL. Operative management of capitellar fractures: a systematic review. J Shoulder Elbow Surg. 2012 Nov. 21(11):1613-22.
  7. Jeevannavar SS, Shenoy KS, Daddimani RM. Corrective osteotomy through fracture site and internal fixation with headless screws for type I (Hahn-Steinthal) capitellar malunion. BMJ Case Rep. 2013 May 24. doi: 10.1136/bcr-2013-009230. DOI