Hopp til hovedinnhold

Albuen ute av ledd

Kraftige skader mot albuen kan medføre at albuen kommer ut av ledd. I mange tilfeller foreligger det samtidig et eller flere brudd i albueregionen.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/beinbrudd/albue-ute-av-ledd/ 

Albuen

Skademekanismer

Diagnosen

Albuen ute av ledd

Behandling av albuen ute av ledd

Komplikasjoner

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Albuebrudd. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Goldflam K. Evaluation and treatment of the elbow and forearm injuries in the emergency department. Emerg Med Clin North Am. 2015 May. 33 (2):409-21.
  2. Nishijima DK. Elbow fracture. Medscape, last updated Jan 22, 2016. emedicine.medscape.com 
  3. Appelboam A, Reuben AD, Benger JR, et al. Elbow extension test to rule out elbow fracture: multicentre, prospective validation and observational study of diagnostic accuracy in adults and children. BMJ 2008; 337: a2428. BMJ (DOI) 
  4. Darracq MA, Vinson DR, Panacek EA. Preservation of active range of motion after acute elbow trauma predicts absence of elbow fracture. Am J Emer Med 2008; 26: 779-82. PubMed 
  5. Lønne G, Nerhus TK. Metodebok i Skadebehandling, 4. utg. Legeforlaget AS, Norge, 2006.
  6. Wyrick JD, Dailey SK, Gunzenhaeuser JM, Casstevens EC, Management of complex elbow dislocations: a mechanistic approach.. J Am Acad Orthop Surg 2015;23: 297-306. PubMed 
  7. Little KJ. Elbow fractures and dislocations. Orthop Clin North Am 2014;45: 327-40. PubMed 
  8. Bégué T. Articular fractures of the distal humerus. Orthop Traumatol Surg Res 2014;100: S55-63. PubMed