Hopp til hovedinnhold
Brudd i albuen kan oppstå flere steder.
Brudd i albuen kan oppstå flere steder.

Albuebrudd - olecranon

Olecranon er betegnelsen på den delen av albuebeinet som danner albueleddet sammen med overarmsbeinet og spolbeinet. Brudd i olecranon innebærer brudd i selve leddet, og det er avgjørende for senere leddfunksjon at bruddet settes så godt sammen som mulig.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/beinbrudd/albue-olecranon/ 

Albuen og olecranon

Skademekanismer

Diagnosen

Behandling

Komplikasjoner

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Ulnabrudd, olecranon. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Rabin SI. Olecranon fractures. Medscape, last updated Nov 03, 2017. emedicine.medscape.com 
  2. Ren YM, Qiao HY, Wei ZJ, et al. Efficacy and safety of tension band wiring versus plate fixation in olecranon fractures: a systematic review and meta-analysis.. J Orthop Surg Res 2016; 11: 137. PubMed 
  3. Newman SD, Mauffrey C, Krikler S. Olecranon fractures. Injury. 2009 Jun. 40(6):575-81.
  4. Lønne G, Nerhus TK. Metodebok i Skadebehandling, 4. utg. Legeforlaget AS, Norge, 2006.
  5. Ikeda M, Sugiyama K, Kang C, Takagaki T, Oka Y. Comminuted fractures of the radial head. Comparison of resection and internal fixation. J Bone Joint Surg Am 2005; 87: 76-84. PubMed 
  6. Matar HE, Ali AA, Buckley S, Garlick NI, Atkinson HD. Surgical interventions for treating fractures of the olecranon in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Nov 26. 11:CD010144. Cochrane (DOI) 
  7. Wilkerson JA, Rosenwasser MP. Surgical techniques of olecranon fractures. J Hand Surg Am 2014;39: 1606-14. PubMed 
  8. Rouleau DM, Sandman E, van Riet R, Galatz LM. Management of fractures of the proximal ulna. J Am Acad Orthop Surg 2013; 21: 149-60. PubMed 
  9. Baecher N(1), Edwards S. Olecranon fractures. J Hand Surg Am 2013; 38: 593-604. PubMed 
  10. Erturer RE, Sever C, Sonmez MM, Ozcelik IB, Akman S, Ozturk I. Results of open reduction and plate osteosynthesis in comminuted fracture of the olecranon. J Shoulder Elbow Surg. 2011 Mar. 20(3):449-54.