Hopp til hovedinnhold

Ankelbrudd

Den vanligste skademekanismen er inversjon, det vil si en kombinert bevegelse hvor en lander etter løp eller hopp med foten nedoverbøyd og hvor foten vris innover (supineres og innadroteres).

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/beinbrudd/ankelbrudd/ 

Ankelen

Skadetyper

Skademekanisme

Diagnosen

Behandling

Komplikasjoner

Prognose

Vil du vite mer?

Illustrasjoner

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Ankelbrudd. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Iskyan K. Ankle fracture. Medscape, last updated Oct 26, 2016. emedicine.medscape.com 
  2. Bachmann LM, Kolb E, Koller MT, Steurer J, ter Riet G. Accuracy of Ottawa ankle rules to exclude fractures of the ankle and mid-foot: systematic review. BMJ 2003; 326: 417-24. British Medical Journal 
  3. Lønne G, Nerhus TK. Metodebok i Skadebehandling, 4. utg. Legeforlaget AS, Norge, 2006.
  4. Kortekangas T, Haapasalo H, Flinnkilä T, et al. Three week versus six week immobilisation for stable Weber B type ankle fractures: randomised, multicentre, non-inferiority clinical trial. BMJ 2019; 364: k5432 BMJ (DOI) 
  5. Smeeing DP, Houwert RM, Briet JP, Kelder JC, Segers MJ, Verleisdonk EJ, Leenen LP, Hietbrink F, Weight-bearing and mobilization in the postoperative care of ankle fractures: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials and cohort studies. PLoS One 2015;10(2): e0118320. PMID: 25695796. PubMed 
  6. Moseley A, Beckenkamp PR, Haas M, et al. Rehabilitation after immobilization for ankle fracture. The EXACT randomized clinical trial. JAMA 2015; 314: 1376-85. doi:10.1001/jama.2015.12180 DOI 
  7. Lin CW, Donkers NA, Refshauge KM, et al. Rehabilitation for ankle fractures in adults. Cochrane Database Syst Rev 2012 Nov 14; 11: CD005595. Cochrane (DOI)