Hopp til hovedinnhold

Brudd i båtbeinet (skafoidbeinet)

Brudd i båtbeinet kan være vanskelig å påvise tidlig i forløpet, og det kan kreve langvarig behandling for å unngå varige skader.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/beinbrudd/batbeinsbrudd-skafoideum/ 

Hva er brudd i båtbeinet?

Diagnosen

Behandling

Kompliserende forhold

Senvirkninger

Vil du vite mer?

Video

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Skafoideumbrudd. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Laker SR. Scaphoid injury. Medscape, last updated Dec 05, 2017. emedicine.medscape.com 
 2. Valen B. Behandling av fraktur i handrota. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 183-5. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 3. Duckworth AD, Ring D, McQueen MM. Assessment of the suspected fracture of the scaphoid. J Bone Joint Surg Br 2011; 93(6): 713-9. PMID: 21586765. PubMed 
 4. Tibrewal S, Jayakumar P, Vaidya S, Ang SC. Role of MRI in the diagnosis and management of patients with clinical scaphoid fracture. Int Orthop. 2011 Sep 7.
 5. Mallee WH, Wang J, Poolman RW, et al. Computed tomography versus magnetic resonance imaging versus bone scintigraphy for clinically suspected scaphoid fractures in patients with negative plain radiographs. Cochrane Database Syst Rev 2015; 6: CD010023. pmid:26045406 PubMed 
 6. Furunes H, Vandvik PO. Gips ved mistanke om skafoidfraktur. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 177-9. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 7. Glad TH, Melhuus K, Svenningsen S. Bruk av MR ved skafoidfraktur. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 825-8. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 8. Parvizi J, Wayman J, Kelly P, Moran CG. Combining the clinical signs improves diagnosis of scaphoid fractures. A prospective study with follow-up. J Hand Surg Br 1998; 23(3): 324-7. PubMed 
 9. Yin ZG, Zhang JB, Kan SL, et al. Diagnostic accuracy of imaging modalities for suspected scaphoid fractures: meta-analysis combined with latent class analysis. J Bone Joint Surg Br 2012; 94: 1077-85. PubMed 
 10. Murthy NS. The role of magnetic resonance imaging in scaphoid fractures. J Hand Surg Am 2013; 38(10): 2047-54. PubMed 
 11. Beeres FJ, Rhemrev SJ, den Hollander P et al. Early magnetic resonance imaging compared with bone scintigraphy in suspected scaphoid fractures. J Bone Joint Surg Br 2008; 90: 1205-9. pmid:18757961 PubMed 
 12. McQueen MM, Gelbke MK, Wakefield A, et al. Percutaneous screw fixation versus conservative treatment for fractures of the waist of the scaphoid. J Bone Joint Surg Br 2008; 90: 66-71. PubMed 
 13. Dias JD, Brealey SD, Fairhurst C, et al. Surgery versus cast immobilisation for adults with a bicortical fracture of the scaphoid waist (SWIFFT): a pragmatic, multicentre, open-label, randomised superiority trial. Lancet 2020. doi:10.1016/S0140-6736(20)30931-4 DOI 
 14. Yin Z, Zhang J, Kan S, Wang P. Treatment of acute scaphoid fractures: systematic review and meta-analysis. Clin Orthop Relat Res 2007; Feb 15; e-pub.
 15. Buijze GA, Goslings JC, Rhemrev SJ, et al; CAST Trial Collaboration; Cast immobilization with and without immobilization of the thumb for nondisplaced and minimally displaced scaphoid waist fractures: a multicenter, randomized, controlled trial. J Hand Surg Am. 2014;39(4):621-627 PubMed 
 16. Symes TH, Stothard J. A systematic review of the treatment of acute fractures of the scaphoid. J Hand Surg Eur Vol 2011; 36(9): 802-10. PubMed