Hopp til hovedinnhold

Brudd i bekkenet

Brudd i bekkenet kan både oppstå som følge av enkle fall eller som følge av alvorlige skader. Kraftige skader mot bekkenet kan medføre livstruende komplikasjoner.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/beinbrudd/bekkenbrudd/ 

Bekkenet

Bekkenbrudd

Diagnosen

Behandling

Komplikasjoner

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Bekkenbrudd. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Russell GV. Pelvic fractures. Medscape, last updated May 08, 2017. emedicine.medscape.com 
  2. Rice PL Jr, Rudolph M. Pelvic fractures. Emerg Med Clin North Am. 2007 Aug. 25(3):795-802, x.
  3. Lønne G, Nerhus TK. Metodebok i Skadebehandling, 4. utg. Legeforlaget AS, Norge, 2006.
  4. Sharma OP, Oswanski MF, Rabbi J, Georgiadis GM, Lauer SK, Stombaugh HA. Pelvic fracture risk assessment on admission. Am Surg. 2008 Aug. 74(8):761-6.