Hopp til hovedinnhold
Ofte oppstår brudd ved ulykker der en kraft treffer beinet. Brudd kan også komme etter "indirekte" skader, for eksempel etter en vridning.
Ofte oppstår brudd ved ulykker der en kraft treffer beinet. Brudd kan også komme etter "indirekte" skader, for eksempel etter en vridning.

Beinbrudd

Det finnes ulike typer beinbrudd som knusningsbrudd, greenstickbrudd, åpne og lukkede brudd. Ulike komplikasjoner kan oppstå i tilslutning til beinbrudd.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/beinbrudd/brudd-generelt/ 

Generelt om beinbrudd

Årsaker til brudd

Tegn på beinbrudd

Problemer knyttet til brudd

Behandling

Advarsler

Forebygging av beinbrudd

Prognose

Vil du vite mer?