Hopp til hovedinnhold

Fingerbrudd

Fingerbrudd er ganske vanlig. De fleste brudd behandles med noen ukers immobilisering. Bare unntaksvis er operasjon påkrevd.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/beinbrudd/fingerbrudd/ 

Finger og fingerbrudd

Skademekanismen

Diagnosen

Behandling

Komplikasjoner

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Fingerbrudd. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Leggit JC, Meko CJ. Acute finger injuries: Part II. Fractures, dislocations, and thumb injuries. Am Fam Physician 2006; 73: 827-34. PubMed 
 2. Borchers JR, Best TM. Common finger fractures and dislocations. Am Fam Physician 2012; 85: 805-10. American Family Physician 
 3. Aitken S, Court-Brown CM. The epidemiology of sports-related fractures of the hand. Injury. 2008 Dec. 39(12):1377-83.
 4. Meals RA. Mallet finger. Medscape, last updated Aug 19, 2015. emedicine.medscape.com 
 5. Leggit JC, Meko CJ. Acute finger injuries: part I. Tendons and ligaments. Am Fam Physician 2006; 73: 810-816. American Family Physician 
 6. Neri E, Barbi E, Rabach I, et al. Diagnostic accuracy of ultrasonography forhand bony fractures in paediatric patients. Arch Dis Child . doi:10.1136/archdischild-2013-305678 DOI 
 7. Sokolove PE. Extensor and flexor tendon injuries in the hand, wrist, and foot. In: Roberts JR, Hedges JR, eds. Clinical procedures in emergency medicine. 4th ed. Philadelphia, Pa.: Saunders, 2004: 927-45.
 8. Bowen JE. Phalangeal fractures. Medscape, last updated Jan 18, 2018. emedicine.medscape.com 
 9. Lønne G, Nerhus TK. Metodebok i Skadebehandling, 4. utg. Legeforlaget AS, Norge, 2006.
 10. Oetgen ME, Dodds SD. Non-operative treatment of common finger injuries. Curr Rev Musculoskelet Med 2008; 1: 97-102. PubMed 
 11. Wang QC, Johnson BA. Fingertip injuries. Am Fam Physician 2001; 63: 1961-6. American Family Physician 
 12. Kalainov DM, Hoepfner PE, Hartigan BJ, Carroll C IV, Genuario J. Nonsurgical treatment of closed mallet finger fractures. J Hand Surg Am 2005; 30: 580-6. PubMed