Hopp til hovedinnhold

Halebeinsmerter

Halebeinsmerter oppstår vanligvis som følge av fall på baken eller etter barnefødsel, og det fører til sterke smerter ved forsøk på å sitte. Tilstanden leger seg seg nesten alltid selv.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/beinbrudd/halebeinsbrudd/ 

Halebeinet

Årsak

Diagnosen

Behandlingen

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Halebeinssmerter, coccygodyni. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Gautam D. Coccygodynia. Medscape, last updated Feb 27, 2019. emedicine.medscape.com 
  2. Fogel GR, Cunningham PY 3rd, Esses SI. Coccygodynia: evaluation and management. J Am Acad Orthop Surg. 2004 Jan-Feb. 12(1):49-54.
  3. Maigne JY, Doursounian L, Chatellier G. Causes and mechanisms of common coccydynia: role of body mass index and coccygeal trauma. Spine (Phila Pa 1976). 2000 Dec 1. 25(23):3072-9.
  4. De Andrés J, Chaves S. Coccygodynia: a proposal for an algorithm for treatment. J Pain. 2003 Jun. 4(5):257-66.
  5. Nathan ST, Fisher BE, Roberts CS. Coccydynia: a review of pathoanatomy, aetiology, treatment and outcome. J Bone Joint Surg Br. 2010 Dec. 92(12):1622-7.
  6. Sehirlioglu A, Ozturk C, Oguz E, et al. Coccygectomia in the surgical treatment of traumatic coccygodynia. Injury 2007; 38: 182-7. PubMed 
  7. Valen B, Bringsdal K. Coccygektomi for coccygodynia. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 1429-30. PubMed 
  8. Trollegaard AM, Aarby NS, Hellberg S. Coccygectomy: an effective treatment option for chronic coccydynia: retrospective results in 41 consecutive patients. J Bone Joint Surg Br. 2010 Feb. 92(2):242-5.