Hopp til hovedinnhold

Håndleddsbrudd

Håndleddsbrudd er den vanligste bruddtypen som forekommer. Bruddet er lokalisert til nedre del av spolbeinet (radius), underarmsbeinet som befinner seg på samme side som tommelen, noen få centimeter ovenfor håndleddet.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/beinbrudd/handleddsbrudd/ 

Hva er et håndleddsbrudd?

Diagnosen

Behandling av håndleddsbrudd

Rehabilitering

Varsko!

Komplikasjoner som kan oppstå

Hvordan er prognosen?

Vil du vite mer?

Video

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Radiusbrudd distalt. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Nelson DL. Distal radius fractures. Medscape, last updated Jun 24, 2020. emedicine.medscape.com 
  2. Oslo Skadelegevakt metodebok i skadehåndtering. Distal radiusfraktur (Colles). Sist oppdatert 20.10.2020. Siden besøkt 05.07.2021 skadelegevakten.no 
  3. Enger M. Distal radiusfraktur (Colles). Oslo legevakt, sist oppdatert 20.10.2020. skadelegevakten.no 
  4. Kvernmo HD, Krukhaug Y. Behandling av distale radiusfrakturer. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 405-10. doi: 10.4045/tidsskr.12.0297 DOI 
  5. Kvernmo HD, Hove LM, Odinsson A, et al. Behandlingsretningslinjer for håndleddsbrudd hos voksne. Norsk Ortopedisk forening, sist oppdatert Aug 10, 2015. docplayer.me 
  6. Costa ML, Achten J, Ooms A, et al. Surgical fixation with K-wires versus casting in adults with fracture of distal radius: DRAFFT2 multicentre randomised clinical trial. BMJ 2022; 376: e068041. pmid:35045969 PubMed 
  7. Slutsky DJ. Predicting the outcome of distal radius fractures. Hand Clin 2005; 21: 289-94. PubMed 
  8. Handoll HHG, Elliott J. Rehabilitation for distal radial fractures in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD003324. DOI: 10.1002/14651858.CD003324.pub3. DOI 
  9. Zollinger PE, Tuinebreijer WE, Breederveld RS, Kreis RW. Can vitamin C prevent complex regional pain syndrome in patients with wrist fractures? A randomized, controlled, multicenter dose-response study. J Bone Joint Surg Am 2007; 89: 1424-31. PubMed