Hopp til hovedinnhold

Brudd i håndroten

Mellomhånden består av 8 små bein. En sjelden gang kan slike bein brekke eller komme ut av stilling. De fleste kan behandles konservativt, men noen skader krever operasjon.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/beinbrudd/handrotsbrudd/ 

Håndroten og karpalbrudd

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Håndrotsbrudd. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Schenck RR. Carpal fractures. Medscape, last updated Nov 07, 2017. emedicine.medscape.com 
 2. Suh N, Ek ET, Wolfe SW. Carpal fractures. J Hand Surg Am. 2014;39: 785-91. PubMed 
 3. Valen B. Behandling av fraktur i handrota. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 183-5. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 4. Jørgsholm P, Thomsen NO, Björkman A, Besjakov J, Abrahamsson SO. The incidence of intrinsic and extrinsic ligament injuries in scaphoid waist fractures. J Hand Surg Am. 2010 Mar. 35(3):368-74.
 5. Pulos N, Kakar S. Hand and Wrist Injuries: Common Problems and Solutions. Clin Sports Med 2018;37: 217-243. PubMed 
 6. Avery DM 3rd, Rodner CM, et al. Sports-related wrist and hand injuries: a review. J Orthop Surg Res 2016;11: 99. PubMed 
 7. Suh N, Ek ET, Wolfe SW. Carpal fractures. J Hand Surg Am. 2014 Apr. 39 (4):785-91; quiz 791.
 8. Scalcione LR, Gimber LH, Ho AM, et al. Spectrum of carpal dislocations and fracture-dislocations: imaging and management. AJR Am J Roentgenol. 2014;203: 541-50. PubMed 
 9. Furunes H, Vandvik PO. Gips ved mistanke om skafoidfraktur. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 177-9. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 10. Murthy NS. The role of magnetic resonance imaging in scaphoid fractures. J Hand Surg Am. 2013 Oct. 38(10):2047-54.
 11. Lønne G, Nerhus TK. Metodebok i Skadebehandling, 4. utg. Legeforlaget AS, Norge, 2006.
 12. Carpenter CR, Pines JM, Schuur JD, Muir M, Calfee RP, Raja AS. Adult scaphoid fracture. Acad Emerg Med. 2014 Feb. 21 (2):101-21.