Hopp til hovedinnhold

Hofteskål-brudd

Brudd i hofteskålen skyldes vanligvis en kraftig skade, for eksempel en kollisjon i høy fart. Stabile brudd kan behandles konservativt, ustabile brudd må opereres.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/beinbrudd/hofteskal-brudd/ 

Hvordan oppstår brudd i hofteskålen

Undersøkelser

Behandling

Komplikasjoner

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Acetabulumbrudd. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Thacker MM. Acetabulum fractures. Medscape, last updated Nov 28, 2018. emedicine.medscape.com 
  2. Laird A, Keating JF. Acetabular fractures: a 16-year prospective epidemiological study. J Bone Joint Surg Br 2005; 87:969. PubMed 
  3. Borrelli J Jr, Peelle M, McFarland E, Evanoff B, Ricci WM. Computer-reconstructed radiographs are as good as plain radiographs for assessment of acetabular fractures. Am J Orthop. 2008 Sep. 37(9):455-9; discussion 460.
  4. Moed BR, Ajibade DA, Israel H. Computed tomography as a predictor of hip stability status in posterior wall fractures of the acetabulum. J Orthop Trauma 2009; 23(1):7-15. PubMed 
  5. Lønne G, Nerhus TK. Metodebok i Skadebehandling, 4. utg. Legeforlaget AS, Norge, 2006.
  6. Milenkovic S, Saveski J, Radenkovic M, Vidic G, Trajkovska N. Surgical treatment of displaced acetabular fractures. Srp Arh Celok Lek. 2011 Jul-Aug. 139(7-8):496-500.