Hopp til hovedinnhold
Brudd i kneskjellet utgjør 1 prosent av alle beinbrudd.
Brudd i kneskjellet utgjør 1 prosent av alle beinbrudd.

Brudd i kneskjellet

Brudd i kneskjellet er ikke så uvanlig. Noen av bruddene kan behandles konservativt med gips, mens andre brudd må opereres.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/beinbrudd/kneskjellbrudd/ 

Kneskjellet

Skademekanisme

Diagnosen

Behandling

Komplikasjoner og prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Patellabrudd. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Schwartz AK. Patella fractures. Medscape, last updated Oct 10, 2018. emedicine.medscape.com 
  2. Melvin JS, Mehta S. Patellar fractures in adults. J Am Acad Orthop Surg 2011; 19:198. PubMed 
  3. Lønne G, Nerhus TK. Metodebok i Skadebehandling, 4. utg. Legeforlaget AS, Norge, 2006.
  4. Sayum Filho J, Lenza M, Teixeira de Carvalho R, Pires OGN, Cohen M, Belloti JC. Interventions for treating fractures of the patella in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 2. Art. No.: CD009651. DOI: 10.1002/14651858.CD009651.pub2. DOI 
  5. Kakazu R, Archdeacon MT, Surgical Management of Patellar Fractures. Orthop Clin North Am 2016;47(1): 77-83. PubMed