Hopp til hovedinnhold

Lårbeinsbrudd i nedre del av beinet

Brudd i nedre del av lårbeinet oppstår oftest ved alvorlige ulykker og skader. I noen tilfeller holder det å gipse beinet, men i mange tilfeller må bruddet festes med plater og skruer.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/beinbrudd/larbeinsbrudd-i-nedre-del-av-beinet/ 

Om lårbeinet

Skademekanisme

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Femurbrudd, distalt. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Steele M. Knee fracture. Medscape, last updated Oct 17, 2015. emedicine.medscape.com 
  2. Smith JR, Halliday R, Aquilina AL, Morrison RJ, Yip GC, McArthur J, Hull P, Gray A, Kelly MB, Collaborative - Orthopaedic Trauma Society (OTS). Distal femoral fractures: The need to review the standard of care. Injury 2015 Jun;46(6): 1084-8. PubMed 
  3. Elsoe R, Ceccotti AA, Larsen P. Population-based epidemiology and incidence of distal femur fractures. Int Orthop 2018;42: 191-196. PubMed 
  4. Lønne G, Nerhus TK. Metodebok i Skadebehandling, 4. utg. Legeforlaget AS, Norge, 2006.
  5. Shah S, Desai P, Mounasamy V, Retrograde nailing of femoral fractures: a retrospective study. Eur J Orthop Surg Traumatol 2015 Aug;25(6): 1093-7. PubMed 
  6. Gwathmey FW Jr, Jones-Quaidoo SM, Kahler D, Hurwitz S, Cui Q, Distal femoral fractures: current concepts. J Am Acad Orthop Surg 2010 Oct;18(10): 597-607. PubMed 
  7. Adams JD Jr, Tanner SL, Jeray KJ, Far cortical locking screws in distal femur fractures. Orthopedics 2015 Mar;38(3): 153-6. PubMed 
  8. Plett SK, Hackney LA, Heilmeier U, Nardo L, Yu A, Zhang CA, et al. Femoral condyle insufficiency fractures: associated clinical and morphological findings and impact on outcome. Skeletal Radiol. 2015; 44(12):1785-94. PubMed