Hopp til hovedinnhold

Brudd i leggen

De to bena i leggen, skinnbeinet og leggbeinet, kan brekke hver for seg eller samtidig og på ulike steder. Ofte kreves operativ behandling for å oppnå et godt resultat.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/beinbrudd/leggbrudd/ 

Leggen og leggbrudd

Skademekanismer

Diagnosen

Behandlingen

Komplikasjoner og prognose

Vil du vite mer?

Video

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Leggbrudd. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Norvell JG. Tibia and fibula fracture. Medscape, last updated Nov 30, 2017. emedicine.medscape.com 
  2. Lønne G, Nerhus TK. Metodebok i Skadebehandling, 4. utg. Legeforlaget AS, Norge, 2006.
  3. Louie KW. Management of open fractures of the lower limb. BMJ. 2009 Dec 17. 339:b5092.
  4. Vallier HA, Current Evidence: Plate Versus Intramedullary Nail for Fixation of Distal Tibia Fractures in 2016. J Orthop Trauma 2016;30: 2-6. PubMed 
  5. Kuo LT, Chi CC, Chuang CH, Surgical interventions for treating distal tibial metaphyseal fractures in adults. Cochrane Database Syst Rev 2015;30(3): CD010261 Cochrane (DOI) 
  6. Taylor RM, Sullivan MP, Mehta S. Acute compartment syndrome: obtaining diagnosis, providing treatment, and minimizing medicolegal risk. Curr Rev Musculoskelet Med. 2012 Sep. 5 (3):206-13.
  7. Vallier HA, Cureton BA, Patterson BM, Factors influencing functional outcomes after distal tibia shaft fractures. J Orthop Trauma 2012;26(3): 178-83. PubMed 
  8. Robertson GA, Wood AM, Return to Sport After Tibial Shaft Fractures: A Systematic Review. Sports Health 2016;8(4): 324-30. PubMed