Hopp til hovedinnhold

Leggbrudd hos småbarn

Brudd på leggen er ikke helt uvanlig hos barn i alderen 1 til 3 år. Det er fare for å overse slike brudd, da de ikke alltid er synlige på de første røntgenbildene.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/beinbrudd/leggbrudd-hos-smabarn/ 

Hva er et leggbrudd hos småbarn?

Diagnosen

Behandling

Hvordan er prognosen?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Leggbrudd, småbarn. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Rush JK. Limping child. Medscape, last updated Sep 10, 2015. emedicine.medscape.com 
  2. Halsey MF, Finzel KC, Carrion WV, Haralabatos SS, Gruber MA, Meinhard BP., Toddler's fracture: presumptive diagnosis and treatment.. J Pediatr Orthop. 2001 Mar-Apr;21(2): 152-6. PubMed 
  3. Herman MJ, Martinek M. The limping child. Pediatr Rev. 2015 May. 36 (5):184-95; quiz 196-7.
  4. Oudjhane K, Newman B, Oh KS. Occult fractures in preschool children. J Trauma 1988; 28: 858-60. PubMed 
  5. Mashru RP, Herman MJ, Pizzutillo PD., Tibial shaft fractures in children and adolescents. J Am Acad Orthop Surg. 2005 Sep;13(5): 345-52. PubMed