Hopp til hovedinnhold

Metakarpbrudd

Brudd i mellomhåndsbena, metakarpene, er ikke uvanlig. De fleste kan behandles konservativt, mens noen må opereres.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/beinbrudd/metakarpbrudd/ 

Metakarp

Skademekanismer

Diagnosen

Behandling

Komplikasjoner og prognose

Vil du vite mer?

Video

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Metakarpbrudd. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Dye TM. Metacarpal fractures. Medscape, last updated Aug 21, 2018. emedicine.medscape.com 
  2. Bloom JM, Hammert WC. Evidence-based medicine: Metacarpal fractures. Plast Reconstr Surg. 2014 May. 133 (5):1252-60.
  3. Leggit JC, Meko CJ. Acute finger injuries: Part II. Fractures, dislocations, and thumb injuries. Am Fam Physician 2006; 73: 827-34. PubMed 
  4. Kollitz KM, Hammert WC, Vedder NB, Huang JI. Metacarpal fractures: treatment and complications. Hand (N Y). 2014 Mar. 9(1):16-23.
  5. Neumeister MW, Webb K, McKenna K. Non-surgical Management of Metacarpal Fractures. Clin Plast Surg. 2014 Jul. 41(3):451-461.
  6. Meals C, Meals R. Hand fractures: a review of current tratment strategies. J Hand Surg Am 2013;38(5): 1021-31. PubMed 
  7. Carlsen BT, Moran SL. Thumb trauma: Bennett fractures, Rolando fractures and ulnar collateral ligament injuries. J Hand Surg Am 2009;34(5): 945-52. PubMed 
  8. Bushnell BD, Draeger RW, Crosby CG, Bynum DK. Management of intraarticular metacarpal base fractures of the second through fifth metacarpals. J Hand Surg Am 2008;33(4): 573-83. PubMed