Hopp til hovedinnhold
Ribbeinsbrudd oppstår ved skader, og typiske situasjoner er fall mot bordkant eller slag i siden fra en albue.
Ribbeinsbrudd oppstår ved skader, og typiske situasjoner er fall mot bordkant eller slag i siden fra en albue.

Ribbeinsbrudd

Ribbensbrudd har typisk et forløp der smertene blir verre den første uken etter uhellet. Slike brudd gror av seg selv og trenger ingen annen behandling enn eventuelt smertestillende.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/beinbrudd/ribbeinsbrudd/ 

Ribbein

Skademekanismer

Diagnosen

Behandling

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Ribbeinsbrudd. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Barrett-Connor E, Nielson CM, Orwoll E, et al. Epidemiology of rib fractures in older men: Osteoporotic Fractures in Men (MrOs) prospective cohort study. BMJ 2010; 340: c1069. BMJ (DOI) 
  2. Melendez SL. Rib fracture. Medscape, last updated Mar 17, 2015. emedicine.medscape.com 
  3. Barsness KA, Cha ES, Bensard DD, et al. The positive predictive value of rib fractures as an indicator of nonaccidental trauma in children. Journal of Trauma-Injury, Infection, and Critical Care 2003;54: 1107-10. PMID: 12813330.
  4. Lafferty PM, Anavian J, Will RE, Cole PA. Operative treatment of chest wall injuries: indications, technique, and outcomes. J Bone Joint Surg Am 2011;93(1): 97-110. PubMed 
  5. Ho AM, Karmakar MK, Critchley LA. Acute pain management of patients with multiple fractured ribs: a focus on regional techniques. Curr Opin Crit Care 2011;17(4): 323-7. PMID: 21716105. PubMed