Hopp til hovedinnhold

Brudd i ryggen

De fleste brudd i ryggen skjer hos eldre mennesker med beinskjørhet. Ryggen kan imidlertid også brekke ved alvorlige ulykker, noe som i verste fall kan medføre at man blir lam i kroppen nedenfor bruddstedet.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/beinbrudd/ryggbrudd/ 

Ryggen

Brudd i ryggen

Diagnosen

Behandling

Komplikasjoner og prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Kolumnabrudd. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Vinas FC. Lumbar spine fractures and dislocations. Medscape, last updated Oct 16, 2018. emedicine.medscape.com 
  2. Goodrich J, Riddle T, Hu S. Lower cervical spine fractures and dislocations. Medscape, last updated Mar 01, 2017. emedicine.medscape.com 
  3. Beaunoyer M, St-Vil D, Lallier M. Abdominal injuries associated with thoraco-lumbar fractures after motor vehicle collision. J Pediatr Surg 2001; 36: 760-2. PubMed 
  4. Lønne G, Nerhus TK. Metodebok i Skadebehandling, 4. utg. Legeforlaget AS, Norge, 2006.
  5. Scheer JK, Bakhsheshian J, Fakurnejad S, Oh T, Dahdaleh NS, Smith ZA. Evidence-Based Medicine of Traumatic Thoracolumbar Burst Fractures: A Systematic Review of Operative Management across 20 Years. Global Spine J 5(1);2015 Feb: 73-82
  6. Woolard A, Oussedik S. Injuries to the lumbar spine: identification and management. Hosp Med. 2005 Jul. 66(7):384-8.
  7. Croce MA, Bee TK, Pritchard E, et al. Does optimal timing for spine fracture fixation exist?. Ann Surg. 2001 Jun. 233(6):851-8.