Hopp til hovedinnhold

Underarmsbrudd

Underarmen har to bein: spolbeinet og albuebeinet. Hvert av dem, eller begge samtidig, kan brekke på flere steder. Mange av disse bruddene må festes/fikseres ved operasjon.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/beinbrudd/underarmsbrudd/ 

Underarmsbrudd

Diagnosen

Behandling

Kontroller

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Underarmsbrudd. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Kakarala G. Forearm fractures. Medscape, last updated Nov 27, 2017. emedicine.medscape.com 
  2. Lønne G, Nerhus TK. Metodebok i Skadebehandling, 4. utg. Legeforlaget AS, Norge, 2006.
  3. Katarincic JA. Fractures of the wrist and hand. Occup Med 1998; 13: 549-68. PubMed 
  4. Bhandari M, Schemitsch EH. Fractures of the shaft of the ulna. J Orthop Trauma 2004; 18: 473-5. PubMed 
  5. Kosuge D, Barry M, Changing trends in the management og children's fractures. Bone Joint J 2015;97-B: 442-8. PMID: 25820880. PubMed 
  6. Scott Black W, Becker JA. Common forearm fractures in adults. Am Fam Physician 2009; 80: 1096-1102..
  7. Cai XZ, Yan SG, Giddins G. A systematic review of the non-operative treatment of nightstick fractures of the ulna. Bone Joint J. 2013 Jul;95-B(7):952-9. doi: 10.1302/0301-620X.95B7.31669. DOI 
  8. Colaris JW, Allema JH, Biter LU, et al. Conversion to below-elbow cast after 3 weeks is safe for diaphyseal both-bone forearm fractures in children. Acta Orthop 2013 Oct 31.
  9. Kropman RH, Bemelman M, Segers MJ. Treatment of impacted greenstick forearm fractures in children using bandage or cast therapy: a prospective randomized trial. J Trauma 2010; 68: 425-8. PubMed