Hopp til hovedinnhold

Bakteriell leddbetennelse

Er en tilstand som skyldes infeksjon med bakterier i et ledd, vanligvis et større ledd som hofte-, kne- eller skulderledd.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/infeksjoner/bakteriell-leddbetennelse/ 

Hva er bakteriell leddbetennelse?

Symptomer

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Artritt, bakteriell. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Horowitz DL, Katzap E, Horowitz S, Barilla-LaBarca M-L. Approach to septic arthritis. Am Fam Physician 2011; 84: 653-60. American Family Physician 
 2. Mathews CJ, Weston VC, Jones A, Field M, Coakley G. Bacterial septic arthritis in adults. Lancet 2010; 375: 846-55. PubMed 
 3. Phillips JE, Crane TP, Noy M, Elliott TS, Grimer RJ. The incidence of deep prosthetic infections in a specialist orthopaedic hospital: a 15-year prospective survey. J Bone Joint Surg Br 2006; 88: 943-8. PubMed 
 4. Choong PF, Dowsey MM, Carr D, Daffy J, Stanley P. Risk factors associated with acute hip prosthetic joint infections and outcome of treatment with a rifampin-based regimen. Acta Orthop 2007; 78: 755-65. PubMed 
 5. Margaretten ME, Kohlwes J, Moore D, Bent S. Does this patient have septic arthritis? JAMA 2007; 297: 1478-88. Journal of the American Medical Association 
 6. Helsedirektoratet. Septisk artritt. Antibiotika i sykehus. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Sist oppdatert: 16. september 2021. www.helsedirektoratet.no 
 7. Mathews CJ, Kingsley G, Field M et al. Management of septic arthritis: a systematic review. Postgraduate Medical Journal 2008; 84: 265-70. pmid:17223664 PubMed 
 8. Goldenberg DL, Sexton DJ. Septic arthritis in adults. UpToDate, last updated Jul 13, 2020. UpToDate 
 9. Wilson ML, Winn W. Laboratory diagnosis of bone, joint, soft-tissue, and skin infections. Clin Infect Dis. 2008 Feb 1. 46(3):453-7.
 10. Gjika E, Beaulieu J-Y, Vakalopoulos K, et al. Two weeks versus four weeks of antibiotic therapy after surgical drainage for native joint bacterial arthritis: a prospective, randomised, non-inferiority trial. Ann Rheum Dis 2019; 78: 1114-21. pmid:30992295 PubMed 
 11. Kaandorp CJ, Krijnen P, Moens HJ, Habbema JD, van Schaardenburg D. The outcome of bacterial arthritis: a prospective community-based study. Arthritis Rheum 1997; 40: 884-92. PubMed 
 12. Norsk barnelegeforening; Akuttveileder i pediatri; Infeksjoner i bein og ledd, septisk artritt. Sist revidert 2021. www.helsebiblioteket.no