Hopp til hovedinnhold
 Det hender at det oppstår infeksjon i beinvevet rundt protesen.
Det hender at det oppstår infeksjon i beinvevet rundt protesen.

Proteseinfeksjon i ben og ledd

Innsetting av hofte- og kneproteser er de hyppigste proteseoperasjonene som utføres. En fryktet komplikasjon til slike inngrep er proteseinfeksjon.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/infeksjoner/bakteriesykdommer/proteseinfeksjon/ 

Hva er en protese?

Infeksjon rundt protesen

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Proteseinfeksjon i ben og ledd. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Tande AJ, Patel R. Prosthetic joint infection. Clin Microbiol Rev. 2014;27(2):302-345. PubMed 
  2. Namba RS, Inacio MC, Paxton EW. Risk factors associated with deep surgical site infections after primary total knee arthroplasty: an analysis of 56,216 knees. J Bone Joint Surg Am 2013; 95:775. PubMed 
  3. Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Årsrapport 2017. Helse Bergen 2018. nrlweb.ihelse.net 
  4. Berbari E, Baddour LM. Prosthetic joint infection: Epidemiology, clinical manifestations, and diagnosis. UpToDate, last updated Apr 23, 2019. UpToDate 
  5. Del Pozo JL, Patel R. Clinical practice. Infection associated with prosthetic joints. N Engl J Med 2009; 361:787. New England Journal of Medicine 
  6. Helsedirektoratet. Ben- og leddinfeksjoner. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Sist oppdatert 08.01.2018. helsedirektoratet.no