Hopp til hovedinnhold
Kneprotese er siste behandlingsalternativ ved bruskskade i kne.
Kneprotese er siste behandlingsalternativ ved bruskskade i kne.

Kneleddsprotese

Ved betydelige slitasjeskader i kneleddet er siste utvei å erstatte leddet med et kunstig ledd. Årlig får over 5000 personer operert inn kneprotese i Norge.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/kne/kneleddsprotese/ 

Hva er en kneleddsprotese?

Når erstattes kneleddet med en protese?

Er operasjonen farlig?

Hvordan foregår operasjonen?

Hva skjer etter operasjonen?

Tilfriskning og opptrening

Prognosen

Vil du vite mer?