Hopp til hovedinnhold

Bakre korsbåndskade

Bakre korsbåndskade er langt sjeldnere enn fremre korsbåndskade. Det er i noen tilfeller en skade som overses. De fleste med bakre korsbåndskade behøver ikke operasjon.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/kne/korsbandskade-bakre/ 

Hva er bakre korsbånd?

Årsak

Symptomer

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Korsbåndskade, bakre. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Bonnin M, Annunziato Amendola N, Menetrey J, et al.. The Knee Joint: Surgical Techniques and Strategies. : Springer Science & Business Media, 2013.
 2. Schulz MS, Russe K, Weiler A, et al.. Epidemiology of posterior cruciate ligament injuries. Arch Orthop Trauma Surg 2003; 123(4): 186-191. pmid:12734718 PubMed 
 3. Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrukk. Rapport juni 2018, Årsrapport for korsbåndsregisteret s. 239-72 nrlweb.ihelse.net 
 4. Dansk Korsbånds Register Årsrapport 2015 www.sundhed.dk 
 5. Sanders TL, Pareek A, Barrett IJ, et al.. Incidence and long-term follow-up of isolated posterior cruciate ligament tears. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2016. pmid:26922055 PubMed 
 6. Vaquero-Picado A, Rodríguez-Merchán EC. Isolated posterior cruciate ligament tears: an update of management. EFORT Open Rev 2017; 2: 89-96. pmid:28507781 PubMed 
 7. Swenson DM, Collins CL, Best TM, et al.. Epidemiology of knee injuries among U.S. high school athletes, 2005/2006-2010/2011. Med Sci Sports Exerc 2013 Mar; 45(3): 462-9. pmid:23059869 PubMed 
 8. MacDonald J, Rodenberg R. Posterior cruciate ligament injury. UpToDate, last updated Sep 10, 2018. www.uptodate.com 
 9. Jung YB, Lee YS. Current trend of treatment of PCL and PL corner injury. J Korean Arthrosc Soc. 2005;9:1-8. PubMed 
 10. BMJ Best Practice. Cohen PH: Anterior cruciate ligament injury. Last updated Oct. 03, 2016. bestpractice.bmj.com 
 11. Boks SS, Vroegindeweij D, Koes BW, et al.. Follow-up of posttraumatic ligamentous and meniscal knee lesions detected at MR imaging: systematic review. Radiology 2006 Mar; 238(3): 863-71. pmid:16452395 PubMed 
 12. Jansson KS, Costello KE, O'Brien L, et al. A historical perspective of PCL bracing. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2013; 21: 1064-70. pmid:22622778 PubMed 
 13. Dansk Selskab for Artroskopisk kirurgi og Dansk Ortopædisk Selskab. Referenceprogram for ligamentskader i knæet. Nettet: SAKS, 2006.
 14. Pierce CM, O'Brien L, Griffin LW, Laprade RF. Posterior cruciate ligament tears: functional and postoperative rehabilitation. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2013; 21(5):1071-84. PubMed 
 15. Lee BK, Nam SW. Rupture of posterior cruciate ligament: diagnosis and treatment principles. Knee Surg Relat Res. 2011 Sep. 23(3):135-41.
 16. Akisue T, Kurosaka M, Yoshiya S, Kuroda R and Mizuno K. Evaluation of healing of the injured posterior cruciate ligament: Analysis of instability and magnetic resonance imaging. Arthroscopy 2001;17(3):264-9. PubMed 
 17. Owesen C, Sivertsen EA, Engebretsen L, et al. Patients With Isolated PCL Injuries Improve From Surgery as Much as Patients With ACL Injuries After 2 Years. Orthop J Sports Med 2015; 3: eCollection 2015 Aug. pmid:26535391 PubMed 
 18. Owesen, Chr. Symptoms, diagnosis and outcomes in PCL injuries, Thesis, UiO, 2017 nrlweb.ihelse.net 
 19. Shelbourne KD, Clark M, Gray T . Minimum 10-year follow-up of patients after an acute, isolated posterior cruciate ligament injury treated nonoperatively. Am J Sports Med 2013 Jul; 41(7): 1526-33. pmid:23652263 PubMed