Hopp til hovedinnhold

Leddbåndskade på utsiden av kneet

Ved kneskader kan leddbåndet på utsiden (lateralt) av kneleddet overstrekkes eller overrives. I mange tilfeller foreligger samtidig skade på menisk og korsbånd.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/kne/leddbandskade-kne-utsiden/ 

Hva er en lateral leddbåndskade i kneet?

Årsak

Symptomer

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Kollateralligamentskade, lateral. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Engebretsen L, Bahr R. Ruptur av mediale eller laterale kollateralligament. I: Idrettsskader. Bahr R, Mæhlum S (red.). Oslo: Gazette bok, 2002.
  2. Martin SN, deWeber K. Lateral collateral ligament injury and related posterolateral corner injuries of the knee. UpToDate, last updated Mar 25, 2019. UpToDate 
  3. Choi JY, Chang CB, Kim TK, Hong SH, Kang HS. Magnetic Resonance Imaging Findings of the Lateral Collateral Ligament and Popliteus Tendon in Symptomatic Knees Without Instability. Arthroscopy 2015; 31(4):665-72. PubMed 
  4. Dansk Selskab for Artroskopisk kirurgi og Dansk Ortopædisk Selskab. Referenceprogram for ligamentskader i knæet. Nettet: SAKS, 2006.
  5. Ranawat A, Baker C, Henry H, Harner C. Posterolateral cornery injury of the knee: evaluation and management. J Am Acad Orthop Surg. 2008. 16:506-518.
  6. Murphy KP, Helgeson MD, Lehman RA Jr. Surgical treatment of acute lateral collateral ligament and posterolateral corner injuries. Sports Med Arthrosc. 2006 Mar. 14(1):23-7.