Hopp til hovedinnhold
Schlatter forekommer først og fremst hos idrettsaktive barn og ungdommer.
Schlatter forekommer først og fremst hos idrettsaktive barn og ungdommer.

Schlatters sykdom

Schlatters sykdom (Osgood-Schlatters sykdom) er en betennelse i festet for den store lårmuskelen på forsiden av skinnebeinet (tibia) like nedenfor kneet. Typiske symptomer er smerte i øvre del av skinnebeinet i forbindelse med aktivitet.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/bein-og-ledd/schlatters-sykdom/ 

Hva er Schlatters sykdom?

Årsak

Diagnosen

Behandling

Prognosen

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Osgood-Schlatters sykdom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Osgood RB. Lesions of the tibial tubercle occurring during adolescence. Boston Med Surg J 1903; 148: 114. PubMed 
  2. de Lucena GL, dos Santos Gomes C, Guerra RO. Prevalence and associated factors of Osgood-Schlatter syndrome in a population-based sample of Brazilian adolescents. Am J Sports Med. 2011;39(2):415-420. PubMed 
  3. Sullivan JA. Osgood-Schlatters sykdom. Medscape, last updated Aug 16, 2015.
  4. Smith JM, Varacallo M. Osgood Schlatter Disease. StatPearls (Internet). Last Update: September 4, 2022. www.ncbi.nlm.nih.gov 
  5. Måseide T, Melø K. Behandling av Schlatters sykdom. Tidsskr Nor Legeforen 2019. doi:10.4045/tidsskr.19.0036 DOI 
  6. Achar S, Yamanaka J. Apophysitis and Osteochondrosis: Common Causes of Pain in Growing Bones. Am Fam Physician. 2019;99(10):610-618. PubMed 
  7. Kienstra AJ, Macias CG. Osgood-Schlatter disease. UpToDate, last updated Aug 04, 2014. UpToDate 
  8. Pihlajamäki HK, Mattila VM, Parviainen M, Kiuru MJ, Visuri TI. Long-term outcome after surgical treatment of unresolved Osgood-Schlatter disease in young men. J Bone Joint Surg Am 2009; 91): 2350-8.
  9. Kujala UM, Kvist M, Heinonen O. Osgood-Schlatter’s disease in adolescent athletes. Retrospective study of incidence and duration. Am J Sports Med 1985; 13: 236–41. PMID: 4025675 PubMed