Hopp til hovedinnhold

Avrivning av akillessenen

Tilstanden rammer særlig menn mellom 40 og 60 år, og den oppstår som regel i forbindelse med fysisk aktivitet.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/legg-ankel-fot/akillessene-avrivning/ 

Hva er avrivning av akillessenen?

Årsak

Symptomer

Diagnosen

Akuttbehandling

Videre behandling

Kirurgi

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Akillesseneruptur. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Maughan KL Boggess BR. Achilles tendinopathy and tendon rupture. UpToDate, last updated Jun 06, 2019. UpToDate 
 2. Gudmundsson B, Gote TB. Achillessenerupturer. Prosedyrer.no. Sist oppdatert 08.05.2020. www.prosedyrer.no 
 3. Borchgrevink G, Grøntvedt T. Reruptur etter operasjon for total akillesseneruptur. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2488-90. PubMed 
 4. Kujala UM, Sarna S, Kaprio J. Cumulative incidence of achilles tendon rupture and tendinopathy in male former elite athletes. Clin J Sport Med 2005; 15:133. PubMed 
 5. Asplund CA, Best TM. Achilles tendon disorders. BMJ. 2013 Mar 12. 346:f1262.
 6. Park SH, Lee HS, Young KW, Seo SG. Treatment of Acute Achilles Tendon Rupture. Clin Orthop Surg. 2020 Mar;12(1):1-8. PMID: 32117532. PubMed 
 7. Keene DJ, Alsousou J, Harrison P, et al. Platelet rich plasma injection for acute Achilles tendon rupture: PATH-2 randomised, placebo controlled, superiority trial. BMJ 2019; 367: l6132. pmid:31748208 PubMed 
 8. Nilsson-Helander K, Silbernagel KG, Thomeé R, Faxén E, Olsson N, Eriksson BI, et al. Acute achilles tendon rupture: a randomized, controlled study comparing surgical and nonsurgical treatments using validated outcome measures. Am J Sports Med. 2010 Nov. 38(11):2186-93.
 9. Chan AP, Chan YY, Fong DT, Wong PY, Lam HY, Lo CK, et al. Clinical and biomechanical outcome of minimal invasive and open repair of the Achilles tendon. Sports Med Arthrosc Rehabil Ther Technol. 2011 Dec 20. 3(1):32.
 10. Wegrzyn J, Luciani JF, Philippot R, et al. Chronic Achilles tendon rupture reconstruction using a modified flexor hallucis longus transfer. Int Orthop. 2009 Aug 21.
 11. Willits K, Amendola A, Bryant D, et al. Operative versus nonoperative treatment of acute Achilles tendon ruptures: a multicenter randomized trial using accelerated functional rehabilitation. J Bone Joint Surg Am 2010; 92: 2767-75. PubMed 
 12. Costa ML, Achten J, Marian IR, et al. Plaster cast versus functional brace for non-surgical treatment of Achilles tendon rupture (UKSTAR): a multicentre randomised controlled trial and economic evaluation. Lancet 2020. doi:10.1016/S0140-6736(19)32942-3 DOI 
 13. Metz R, Verleisdonk EJ, van der Heijden GJ, Clevers GJ, Hammacher ER, Verhofstad MH, et al. Acute Achilles tendon rupture: minimally invasive surgery versus nonoperative treatment with immediate full weightbearing--a randomized controlled trial. Am J Sports Med. 2008 Sep. 36(9):1688-94.
 14. Khan RJ, Fick D, Keogh A, Crawford J, Brammar T, Parker M. Treatment of acute Achilles tendon ruptures. A meta-analysis of randomized, controlled trials. J Bone Joint Surg Am 2005; 87: 2202-10. PubMed 
 15. Groetelaers RP, Janssen L, van der Velden J, et al. Functional Treatment or Cast Immobilization After Minimally Invasive Repair of an Acute Achilles Tendon Rupture: Prospective, Randomized Trial. Foot Ankle Int. 2014 May 21.
 16. Myhrvold SB, Brouwer EF, Andresen TKM, et al. Nonoperative or Surgical Treatment of Acute Achilles' Tendon Rupture. N Engl J Med. 2022;386(15):1409-1420. PubMed 
 17. Hawkins D, Lum C, Gaydos D, et al. Dynamic creep and pre-conditioning of the Achilles tendon in-vivo. J Biomech. 2009 Dec 11;42(16):2813-7. doi: 10.1016/j.jbiomech.2009.08.023 DOI 
 18. Ochen Y, Beks RB, van Heijl M, et al. Operative treatment versus nonoperative treatment of Achilles tendon ruptures: systematic review and meta-analysis. BMJ 2019; 364:k5120. BMJ (DOI)