Hopp til hovedinnhold

Akutte ankelskader, overtråkk

Den vanligste skademekanismen i ankelen er å tråkke forkjært slik at foten vris innover, det gir et betydelig strekk på leddbåndene på utsiden av ankelen med risiko for overrivning av leddbånd.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/legg-ankel-fot/ankelskade-overtrakk/ 

Hva er akutte ankelskader?

Årsaker

Diagnosen

Skader på utsiden av ankelen

Andre skader

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Behandling

Akutt

Fra 48 timer - noen dager

Fra noen dager - noen uker

Tilbake til konkurranse

Ikke-idrettsutøvere

Forebyggende behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Ankelskade, akutt. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Tiemstra JD. Update on acute ankle sprains. Am Fam Physician 2012; 85: 1170-6. PubMed 
 2. Molis MA. Talofibular ligament injury. Medscape, last updated Apr 20, 2018. emedicine.medscape.com 
 3. Pilskog K, Arnason O. Ankelfrakturer. Metodebok i ortopedisk kirurgi. Haukeland Universitetssykehus. Sist oppdatert 14.01.2019. www.prosedyrer.no 
 4. Waterman BR, Owens BD, Davey S, Zacchilli MA, Belmont PJ Jr. The epidemiology of ankle sprains in the United States. J Bone Joint Surg Am 2010; 92: 2279-84. PubMed 
 5. Bachmann LM, Kolb E, Koller MT, Steurer J, ter Riet G. Accuracy of Ottawa ankle rules to exclude fractures of the ankle and mid-foot: systematic review. BMJ 2003; 326: 417-24. PubMed 
 6. van den Bekerom MP, Kerkhoffs GM, McCollum GA, Calder JD, van Dijk CN. Management of acute lateral ankle ligament injury in the athlete. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2013 Jun. 21 (6):1390-5.
 7. Bleakley CM, O'Connor SR, Tully MA, et al. Effect of accelerated rehabilitation on function after ankle sprain: randomised controlled trial. BMJ 2010; 340.c1964.
 8. Ridderikhof ML, Lirk P, Goddijn H, et al. . Acetaminophen or nonsteroidal anti-inflammatory drugs in acute musculoskeletal trauma: A multicenter, double-blind, randomized, clinical trial. Ann Emerg Med 2017. pmid:29033294 PubMed 
 9. Derry S, Moore RA, Gaskell H, McIntyre M, Wiffen PJ. Topical NSAIDs for acute musculoskeletal pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 6. Art. No.: CD007402. DOI: 10.1002/14651858.CD007402.pub3 DOI 
 10. Lyrtzis C, Natsis K, Papadopoulos C, et al. Efficacy of paracetamol versus diclofenac for grade II ankle sprain. Foot Ankle Int 2011; 32: 571-5. PubMed 
 11. Kerkhoffs GMMJ, Handoll HHG, de Bie R, Rowe BH, Struijs PAA. Surgical versus conservative treatment for acute injuries of the lateral ligament complex of the ankle in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD000380. DOI: 10.1002/14651858.CD000380.pub2. DOI 
 12. van Ochten JMvan Middelkoop MMeuffels DBierma-Zeinstra SM. Chronic complaints after ankle sprains: a systematic review on effectiveness of treatments. J Orthop Sports Phys Ther. 2014 Nov;44(11):862-C23. doi:10.2519/jospt.2014.5221 DOI 
 13. van den Bekerom MPJ, van der Windt DAWM, ter Riet G, van der Heijden GJ, Bouter LM. Therapeutic ultrasound for acute ankle sprains. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 6. Art. No.: CD001250. DOI: 10.1002/14651858.CD001250.pub2. DOI 
 14. Lamb SE, Marsh JL, Hutton JL, et al. Mechanical support for acute, severe ankle sprain: a pragmatic, multicentre, randomised controlled trial. Lancet 2009; 373: 575-81. PubMed 
 15. Beynnon BD, Renstrom PA, Haugh L, Uh BS, Barker H. A prospective, randomized clinical investigation of the treatment of first-time ankle sprains. Am J Sports Med 2006; 34: 1401-12. PubMed 
 16. Kaminski TW, Hertel J, Amendola N, et al. National Athletic Trainers’ Association Position Statement: Conservative management and prevention of ankle sprains in athletes. Journal of Athletic Training 2013; 48(4):528–545. doi:10.4085/1062-6050-48.4.02 DOI 
 17. Dizon JM, Reyes JJ. A systematic review on the effectiveness of external ankle supports in the prevention of inversion ankle sprains among elite and recreational players. J Sci Med Sport 2010; 13: 309-17. PubMed 
 18. Hupperets MDW, Verhagen EALM, van Mechelen W. Effect of unsupervised home based proprioceptive training on recurrences of ankle sprain: randomised controlled trial. BMJ 2009; 339: b2684. BMJ (DOI)