Hopp til hovedinnhold

Hammertåoperasjon

Prosedyrene for hammertåoperasjon kan variere noe fra sykehus til sykehus. I store trekk gjelder det følgende, men hvis det foreligger informasjon om rutinene ved ditt sykehus, er det den informasjonen som gjelder.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/legg-ankel-fot/hammertaoperasjon/ 

Hva er hammertå?

Operasjonsmetoder

Etter operasjonen

Noen råd

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Hammertå. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Watson A. Hammertoe deformity. Medscape, last updated Nov 01, 2018. emedicine.medscape.com 
  2. Chadwick C, Saxby TS. Hammertoes/Clawtoes: metatarsophalangeal joint correction. Foot and Ankle Clinics 2011; 16 (4): 559–71. PMID: 22118229. PubMed 
  3. Borchgrevink GE, Finsen V. Reseksjon i proksimale falang ved hammertå. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 2116-8. Tidsskrift for Den norske legeforening 
  4. Badlissi F, Dunn JE, Link CL, Keysor JJ, McKinlay JB, Felson DT. Foot musculoskeletal disorders, pain, and foot-related functional limitation in older persons. J Am Geriatr Soc. 2005 Jun. 53(6):1029-33.
  5. Ellington JK. Hammertoes and clawtoes: proximal interphalangeal joint correction. Foot Ankle Clin. 2011 Dec. 16(4):547-58.
  6. Miller JM, Blacklidge DK, Ferdowsian V, Collman DR. Chevron arthrodesis of the interphalangeal joint for hammertoe correction. J Foot Ankle Surg. 2010 Mar-Apr. 49(2):194-6.