Hopp til hovedinnhold

Hammertær

Hammertå, bøyd tå, fotlidelse der en tå inntar en hammerstilling ved at grunnleddet er bøyd oppover og det ytterste leddet nedover. Dermed blir det trykk over det midterste leddet.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/legg-ankel-fot/hammertar/ 

Hva er hammertær?

Årsak

Symptomer

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Illustrasjoner

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Hammertå. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Watson A. Hammertoe deformity. Medscape, last updated Nov 01, 2018. emedicine.medscape.com 
  2. Chadwick C, Saxby TS. Hammertoes/Clawtoes: metatarsophalangeal joint correction. Foot and Ankle Clinics 2011; 16 (4): 559–71. PMID: 22118229. PubMed 
  3. Borchgrevink GE, Finsen V. Reseksjon i proksimale falang ved hammertå. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 2116-8. Tidsskrift for Den norske legeforening 
  4. Badlissi F, Dunn JE, Link CL, Keysor JJ, McKinlay JB, Felson DT. Foot musculoskeletal disorders, pain, and foot-related functional limitation in older persons. J Am Geriatr Soc. 2005 Jun. 53(6):1029-33.
  5. Ellington JK. Hammertoes and clawtoes: proximal interphalangeal joint correction. Foot Ankle Clin. 2011 Dec. 16(4):547-58.
  6. Miller JM, Blacklidge DK, Ferdowsian V, Collman DR. Chevron arthrodesis of the interphalangeal joint for hammertoe correction. J Foot Ankle Surg. 2010 Mar-Apr. 49(2):194-6.