Hopp til hovedinnhold

Plattfot

De aller fleste med plattfot har såkalt myk plattfot, som er et normalfenomen og som ikke gir plager. Stiv plattfot derimot, kan hos noen gi symptomer og kreve tiltak.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/bein-og-ledd/plattfot/ 

Hva er plattfot?

Årsaker

Kjennetegn ved myk plattfot

Årsaker til stiv plattfot

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Plattfot. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Kwan Tang CY, Ng KH, Lai J. Adult flatfoot. BMJ 2020;368:m295 . doi:10.1136/bmj.m295 DOI 
 2. Yagerman SE, Yeagerman SE, Cross MB, et al. Evaluation and treatment of symptomatic pes planus. Curr Opin Pediatr 2011; 23:60. PubMed 
 3. Kohls-Gatzoulis J, Angel JC, Singh D, Haddad F, Livingstone J, Berry G. Tibialis posterior dysfunction: a common and treatable cause of adult acquired flatfoot. BMJ 2004; 329: 1328-33. PubMed 
 4. Wassef S. Tibialis posterior tendon injury imaging. Medscape, last updated Aug 06, 2015. emedicine.medscape.com 
 5. Pita-Fernandez, S., Gonzalez-Martin, C., Alonso-Tajes, F., Seoane-Pillado, T., Pertega-Diaz, S., Perez-Garcia, S., Seijo-Bestilleiro, R., & Balboa-Barreiro, V. (2017). Flat Foot in a Random Population and its Impact on Quality of Life and Functionality. Journal of clinical and diagnostic research : JCDR, 11(4), LC22–LC27. PMID: 28571173. PubMed 
 6. Buchanan M. Pes planus. Medscape, last updated Jun 07, 2016. emedicine.medscape.com 
 7. Medibas. Plattfothet. Stockholm: Medibas; 2021. Sist revidert 10.06.2021; sitert 05.07.2021. medibas.se
 8. Raj MA, Tafti D, Kiel J. Pes Planus. StatPearls. Last update January 7, 2021 (hämtad 2021-06-07). www.ncbi.nlm.nih.gov 
 9. Tudor A, Ruzik L, Sestan B, Sirola L, Prpic T. Flat-footednesss is not a disadvantage for athletic performance in children aged 11 to 15 years. Pediatrics 2009; 123: 386-92. Pediatrics 
 10. Jackson LT (editor). Pes Planus (Flatfoot). DynaMed. Updaterad 2018 November 30. (Hämtad 2021-06-08). www.dynamed.com 
 11. Chorley J. Forefoot and midfoot pain in the active child or skeletally immature adolescent: Overview of causes. UpToDate, last updated Feb 08, 2018. UpToDate