Hopp til hovedinnhold

Muskelstrekk i tykkleggen

Muskelavrivning i tykkleggen, "tennislegg", er en forholdsvis vanlig skade, særlig blant idrettsutøvere og mosjonister. Riktig behandling like etter at skaden har oppstått, kan avkorte sykdomsforløpet mye.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/legg-ankel-fot/tykkleggen-muskelavrivning/ 

Hva er muskelstrekk/muskelavrivning i tykkleggen?

Årsaker

Diagnosen

Førstehjelp

Opptrening

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Gastroknemiusruptur. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Saglimbeni AJ. Medial gastrocnemius strain. Medscape, last updated Mar 30, 2018.
  2. Gallo RA, Plakke M, Silvis ML. Common leg injuries of long-distance runners: anatomical and biomechanical approach. Sports Health 2012; 4:485. PubMed 
  3. Hsu D, Chang KV. Gastrocnemius Strain. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; August 24, 2021. PMID: 30521187 PubMed 
  4. Prakash A, Entwisle T, Schneider M, Brukner P, Connell D. Connective tissue injury in calf muscle tears and return to play: MRI correlation. Br J Sports Med. 2018 Jul;52(14):929-933. PubMed 
  5. Tao L, Jun H, Muliang D, Deye S, Jiangdong N. Acute Compartment Syndrome after Gastrocnemius Rupture (Tennis Leg) in a Nonathlete without Trauma. J Foot Ankle Surg. 2014 Nov 27.