Hopp til hovedinnhold
De mildeste og vanligste skadene av AC-leddet behandles uten operasjon.
De mildeste og vanligste skadene av AC-leddet behandles uten operasjon.

Skade av AC-leddet

AC-leddet befinner seg oppå skulderen og kan skades ved fall eller slag. Resultatet kan bli et ustabilt og smertefullt ledd, noe som vil kreve konservativ behandling eller kirurgi.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/skulder-og-overarm/ac-ledd-skade/ 

Hva er en AC-ledd skade?

Hvilke skader kan oppstå?

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Acromioclavicularleddet, skade. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Owens BD. Acromioclavicular joint injury. Medscape, last updated Aug 27, 2015. emedicine.medscape.com 
 2. Quillen DM, Wuchner M, Hatch RL. Acute shoulder injuries. Am Fam Physician 2004; 70: 1947-54. PubMed 
 3. Koehler SM. Acromioclavicular joint injuries. UpToDate, last updated Dec 14, 2020. UpToDate 
 4. Nordin JS, Olsson O, Lunsjö K. Acromioclavicular joint dislocations: incidence, injury profile, and patient characteristics from a prospective case series. JSES Int. 2020 Apr 8;4(2):246-250. PMID: 32490410. PubMed 
 5. Chillemi C, Franceschini V, Dei Giudici L, et al. Epidemiology of isolated acromioclavicular joint dislocation. Emerg Med Int. 2013;2013:171609. Epub 2013 Jan 28. PMID: 23431452. PubMed 
 6. Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo. Trygg på skulder i primærhelsetjenesten. Faglig veileder. Publisert mars 2019. Nettsiden besøkt 16.04.19. www.helsebiblioteket.no 
 7. Chronopoulos E, Kim TK, Park HB, et al. Diagnostic value of physical tests for isolated chronic acromioclavicular lesions. Am J Sports Med 2004; 32: 655-61. PubMed 
 8. Walton J, Mahajan S, Paxinos A, et al. Diagnostic values of tests for acromioclavicular joint pain. J Bone Joint Surg Am 2004; 86-A: 807-12.
 9. Yap JJ, Curl LA, Kvitne RS, McFarland EG. The value of weighted views of the acromioclavicular joint. Results of a survey. Am J Sports Med 1999; 27: 806-9. PubMed 
 10. Garretson RB 3d, Williams GR Jr. Clinical evaluation of injuries to the acromioclavicular and sternoclavicular joints. Clin Sports Med 2003; 22: 239-54. PubMed 
 11. Nolte PC, Lacheta L, Dekker TJ, et al. Optimal Management of Acromioclavicular Dislocation: Current Perspectives. Orthop Res Rev. 2020 Mar 5;12:27-44. PMID: 32184680. PubMed 
 12. Krul KP, Cook JB, Ku J, et al. Successful Conservative Therapy in Rockwood Type V Acromioclavicular Dislocations. Orthop J Sports Med. 2015 Mar 23;3(3 Suppl):2325967115S00017. doi: 10.1177/2325967115S00017. DOI 
 13. Cisneros LN, Reiriz JS. Management of chronic unstable acromioclavicular joint injuries. J Orthop Traumatol. 2017 Dec;18(4):305-318. doi: 10.1007/s10195-017-0452-0. Epub 2017 Mar 8. PMID: 28275882. PubMed