Hopp til hovedinnhold

Skulderprotese

Innsetting av kunstig skulderledd, skulderprotese, gjøres hos over 700 personer per år i Norge. De fleste av disse har vært utsatt for en skulderskade med beinbrudd som antas å tilhele dårlig.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/skulder-og-overarm/skulderprotese/ 

Hva er skulderartroplastikk?

Indikasjoner

Ulike protesetyper

Etter operasjonen

Hvor gode er operasjonsresultatene?

Et felt som fortsatt er i utvikling

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Skulderartroplastikk. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Jørgensen PG, Belling Sørensen AK, Schwarz Lausten G. Skulderartroplastik. Ugeskr Læger 2006; 168: 1841-4. PubMed 
 2. Neer CS. Displaced proximal humeral fractures. J Bone Joint Surg 1970; 52-A: 1090-103.
 3. Neviaser RJ, Resch H, Neviaser AS, Crosby LA. Proximal humeral fractures: pin, plate, or replace.. Instr Course Lect. 2015;64: 203-14. PubMed 
 4. van den Bekerom MP, Geervliet PC, Somford MP, van den Borne MP, Boer R. Total shoulder arthroplasty versus hemiarthroplasty for glenohumeral arthritis: A systematic review of the literature at long-term follow-up. Int J Shoulder Surg. 2013 Jul. 7(3):110-5.
 5. Torchia MT, Austin DC, Cozzolino N, Jacobowitz L, Bell JE. Acute versus delayed reverse total shoulder arthroplasty for the treatment of proximal humeral fractures in the elderly population: a systematic review and meta-analysis. J Shoulder Elbow Surg 2019;28: 765-773. PubMed 
 6. Pinkas D, Wiater JM, Spencer EE Jr, Edwards TB, Uribe JW, Declercq G, Murthi AM, Hertel R. Shoulder prosthetic arthroplasty options in 2014: what to do and when to do it.. Instr Course Lect. 2015;64: 193-202. PubMed 
 7. Samitier G, Alentorn-Geli E, Torrens C, Wright TW. Reverse shoulder arthroplasty. Part 1: Systematic review of clinical and functional outcomes.. Int J Shoulder Surg. 2015;97: 251-9. PubMed 
 8. Alentorn-Geli E, Samitier G, Torrens C, Wright TW. Reverse shoulder arthroplasty. Part 2: Systematic review of reoperations, revisions, problems, and complications.. Int J Shoulder Surg. 2015;9: 60-7. PubMed 
 9. Garrigues GE, Johnston PS, Pepe MD, Tucker BS, Ramsey ML, Austin LS. Hemiarthroplasty versus reverse total shoulder arthroplasty for acute proximal humerus fractures in elderly patients. Orthopedics. 2012 May. 35(5):e703-8.
 10. Denard PJ, Wirth MA, Orfaly RM. Management of glenohumeral arthritis in the young adult.. J Bone Joint Surg Am. 2011;93: 885-92. PubMed 
 11. Barlow JD, Abboud J. Surgical options for the young patient with glenohumeral arthritis.. Int J Shoulder Surg. 2015;10: 28-36. PubMed 
 12. Pinkas D, Wiater B, Wiater JM. The glenoid component in anatomic shoulder arthroplasty. J Am Acad Orthop Surg 2015;23: 317-26. PubMed