Hopp til hovedinnhold

Benlengdeforskjell

Ulik lengde på bena er ingen uvanlig tilstand. Som regel dreier det seg om små forskjeller som ikke trenger behandling, eller som kan justeres med innleggsåler, men noen få trenger operasjon.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/bein-og-ledd/beinlengdeforskjell/ 

Hva er benlengdeforskjell ?

Årsak

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Benlengdeforskjell, anisomeli. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Vogt B, Gosheger G, Wirth T, Horn J, Rödl R. Leg Length Discrepancy- Treatment Indications and Strategies. Dtsch Arztebl Int. 2020 Jun 12;117(24):405-411. PMID: 32865491 PubMed 
  2. Brady RJ, Dean JB, Skinner TM, Gross MT. Limb length inequality: clinical implications for assessment and intervention. J Orthop Sports Phys Ther. 2003;33(5):221-234. PubMed 
  3. Young S. Anisomeli. Metodebok for Haukeland sykehus. Sist revidert 18.11.2016.
  4. Norsk barnelegeforening. Underekstremitetene, anisomeli. Generell veileder i pediatri. Siden besøkt 26.03.2021. www.helsebiblioteket.no 
  5. Steen H, Terjesen T, Bjerkreim I. Anisomeli. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 1595-1600. PubMed