Hopp til hovedinnhold

Pagets sykdom

Pagets sykdom er en beinsykdom av ukjent årsak. Den kan opptre på ett eller flere steder i skjelettet. Det angrepne beinvevet løses opp, noe som fører til økt beinnydannelse. Det nye beinvevet er unormalt og har nedsatt styrke.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/ulike-beinsykdommer/pagets-sykdom/ 

Hva er Pagets sykdom?

Årsaker

Symptomer

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Pagets sykdom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Paget J. On a form of chronic inflammation of bones (osteitis deformans). Trans Med-Chir Soc 1877; 60: 37-63.
 2. Tuck SP, Layfield R, Walker J, et al. Adult Paget´s disease of bone: a review. Rheumatology 2017; 56: 2050-9. Rheumatology 
 3. Rianon NJ, des Bordes JK. Paget Disease of Bone for Primary Care. Am Fam Physician. 2020 Aug 15;102(4):224-228. PMID: 32803929. PubMed 
 4. Lalam RK, Cassar-Pullicino VN, Winn N. Paget Disease of Bone. Semin Musculoskelet Radiol. 2016 Jul. 20 (3):287-299.
 5. Bolland MJ, Cundy T. Paget's disease of bone: clinical review and update. J Clin Pathol 2013; 66: 924-7. PubMed 
 6. Corral-Gudino L, Borao-Cengotita-Bengoa M, Del Pino-Montes J, et al. Epidemiology of Paget's disease of bone: a systematic review and meta-analysis of secular changes. Bone. 2013;55(2):347–352.
 7. Polyzos SA, Cundy T, Mantzoros CS. Juvenile Paget disease. Metabolism. 2017 Nov 22. PMID: 29080812. PubMed 
 8. Ralston SH. Pathogenesis of Paget's disease of bone. Bone. 2008;43(5):819–825. PMID: 18672105. PubMed 
 9. Cundy T. Paget's disease of bone. Metabolism. 2018;80:5–14. PMID: 28780255. PubMed 
 10. Vallet M, Ralston SH. Biology and treatment of Paget's disease of bone. J Cell Biochem. 2016;117(2):289–299. PMID: 26212817. PubMed 
 11. Ralston SH. Clinical practice. Paget's disease of bone. N Engl J Med. 2013;368(7):644–650.
 12. Tan A, Ralston SH. Clinical presentation of Paget's disease: evaluation of a contemporary cohort and systematic review. Calcif Tissue Int. 2014;95(5):385–392. PMID: 25160936. PubMed 
 13. Parvizi J, Restrepo C, Sim FH. Paget's disease of the hip: surgical management. Future Rheumatology 2006;1:373-377. PubMed 
 14. Ralston SH, Corral-Gudino L, Cooper C, et al. Diagnosis and management of Paget's disease of bone in adults: a clinical guideline. J Bone Miner Res. 2019;34(4):579–604. PMID: 30803025. PubMed 
 15. Rosen CJ, Brown S. Severe hypocalcemia after intravenous bisphosphonate therapy in occult vitamin D deficiency. N Engl J Med 2003; 348: 1503-4. New England Journal of Medicine 
 16. Singer F, Bone HG, Hosking DJ et al. Paget's disease of bone: an endocrine society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2014; 99: 4408–22.
 17. Corral-Gudino L, Tan AJ, Del Pino-Montes J, et al. Bisphosphonates for Paget's disease of bone in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2017;(12):CD004956. Cochrane (DOI) 
 18. Bolland MJ, Avenell A, Baron JA, et al. Effect of calcium supplements on risk of myocardial infarction and cardiovascular events: meta-analysis. BMJ 2010;341:c3691. BMJ (DOI) 
 19. Wermers RA, Tiegs RD, Atkinson EJ, et al. Morbidity and mortality associated with Paget's disease of bone: a population-based study. J Bone Miner Res. 2008;23(6):819–825. PMID: 18269308. PubMed