Hopp til hovedinnhold

Sarkomer

Sarkomer er en uensartet gruppe av kreftsykdommer som utgår fra blant annet knokler, muskler, fettvev, bindevev, blodkar og nerveskjeder. Sarkomer er sjeldne sykdommer, utredning og behandling er kompleks.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/andre-sykdommer/sarkomer/ 

Hva er et sarkom?

Årsak

Symptomer

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Sarkomer. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom. Helsedirektoratet 2018. Siden besøkt 19.09.2018 helsedirektoratet.no 
 2. Kreftregisteret. Kvalitetsregister for sarkom. Årsrapport 2020. www.kreftregisteret.no 
 3. Doyle LA. Sarcoma classification: An update based on the 2013 World Health Organization Classification of Tumors of Soft Tissue and Bone. Cancer 2014; 120: 1763-74. pmid:24648013 PubMed 
 4. Bougeard G, Renaux-Petel M, Flaman JM et al. Revisiting Li-Fraumeni Syndrome From TP53 Mutation Carriers. J Clin Oncol 2015; 33: 2345-52. pmid:26014290 PubMed 
 5. Clark MA, Fisher C, Judson I, and Thomas JM. Soft-tissue sarcomas in adults. N Engl J Med 2005; 353: 701-11. PubMed 
 6. Ryan CW, Meyer J. Clinical presentation, histopathology, diagnostic evaluation, and staging of soft tissue sarcoma. UpToDate, last updated Jun 04, 2021. UpToDate 
 7. Casali PG, Abecassis N, Bauer S et al. Soft tissue and visceral sarcomas: ESMO-EURACAN Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2018. PMID: 29846498 PubMed 
 8. ESMO/European Sarcoma Network Working Group. Bone sarcomas: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2014 Sep;25. PMID: 25210081 PubMed 
 9. Gronchi A, Stacchiotti S, Verderio P et al. Short, full-dose adjuvant chemotherapy (CT) in high-risk adult soft tissue sarcomas (STS): long-term follow-up of a randomized clinical trial from the Italian Sarcoma Group and the Spanish Sarcoma Group. Ann Oncol 2016. pmid:27733375 PubMed 
 10. Kepka L, DeLaney TF, suit HD, Goldberg SI. Results of radiation therapy for unresected soft-tissue sarcomas. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005; 63: 852-9. pmid:16199316 PubMed 
 11. Trovik C, Bauer HCF, Styring E et al. The Scandinavian Sarcoma Group Central Register: 6,000 patients after 25 years of monitoring of referral and treatment of extremity and trunk wall soft-tissue sarcoma. Acta Orthop 2017; 88: 341-47. pmid:28266233 PubMed