Hopp til hovedinnhold

Pulled elbow

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Subluksasjon av radiushodet
Forekomst:
Opptrer nesten utelukkende hos småbarn. Årsinsidens er ca. 1% hos barn under fem år
Symptomer:
Etter et rykk i armen får barnet smerter ved bevegelser og vil ikke bruke armen
Funn:
Lett pronert og flektert albue. Caput-området er lokalt ømt ved palpasjon. Bevegelse i albuen og særlig forsøk på supinasjon gir smerter
Diagnostikk:
Ingen ytterligere diagnostiske undersøkelser er påkrevd
Behandling:
Reponering
  1. Moore BR, Bothner J. Radial head subluxation (nursemaid's elbow). UpToDate, last updated Jan 22, 2018. UpToDate  
  2. Krul M, van der Wouden JC, Kruithof EJ, et al. Manipulative interventions for reducing pulled elbow in young children. Cochrane Database Syst Rev 2017;7: CD007759 Cochrane (DOI)  
  3. Garcia-Mata S, Hidalgo-Ovejero A. Efficacy of Reduction Maneuvers For "Pulled Elbow" in Children: A Prospective Study of 115 Cases. J Pediatr Orthop 2013. pmid:24322628 PubMed  
  4. Lent GS. Reduction of Radial Head Subluxation. Medscape, last updated Mar 26, 2018. emedicine.medscape.com  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo