Hopp til hovedinnhold

Leddbruskkirurgi

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Leddbruskskader kan oppstå både degenerativt og traumatisk. Skadene er ofte symptomgivende med leddsmerter, leddhevelse og funksjonsnedsettelse
Forekomst:
Bruskskader er ganske vanlig i særlig kneledd og ankelledd
Symptomer:
Smerter, hevelse og klikkfornemmelse i leddet
Funn:
Smerter, hevelse, nedsatt leddbevegelse
Diagnostikk:
Bruskskader påvises best med MR eller artroskopi
Behandling:
En rekke behandlingsmodaliteter prøves ut
 1. Lind M, Vinther MU, Larsen AS, Jensen SK, Kristensen G. Ledbruskkirurgi. Fra skylning til tissue engineering. Ugeskr Læger 2005; 167: 3763-7. PubMed  
 2. McNickle AG, Provencher MT, Cole BJ. Overview of existing cartilage repair technology. Sports Med Arthrosc. 2008 Dec. 16(4):196-201.
 3. Cameron ML, Briggs KK, Steadman JR. Reproducibility and reliability of the outerbridge classification for grading chondral lesions of the knee arthroscopically. Am J Sports Med 2003; 31: 83-6. PubMed  
 4. Oussedik S, Tsitskaris K, Parker D, Treatment of articular cartilage lesions of the knee by microfracture or autologous chondrocyte implantation: a systematic review. Arthroscopy 2015;31: 732-44 PubMed  
 5. Bisson LJ;Kluczynski MA;Wind WM; et al. Patient Outcomes After Observation Versus Debridement of Unstable Chondral Lesions During Partial Meniscectomy: The Chondral Lesions And Meniscus Procedures (ChAMP) Randomized Controlled Trial. J Bone Joint Surg Am. 2017 Jul 5;99(13):1078-1085. doi: 10.2106/JBJS.16.00855.   (Original Study)   PMID: 28678120 PubMed  
 6. Miller DJ, Smith MV, Matava MJ, Wright RW, Brophy RH. Microfracture and Osteochondral Autograft Transplantation Are Cost-effective Treatments for Articular Cartilage Lesions of the Distal Femur. Am J Sports Med. 2015 Sep. 43 (9):2175-81.
 7. Ferrari MB, Sanchez G, Chang A, et al. Osteochondral Allograft Transplantation for Treatment of Focal Patellar Osteochondral Lesion. Arthrosc Tech. 2017 Aug; 6(4): e907–e912. . doi:10.1016/j.eats.2017.02.025 DOI  
 8. Schindler OS. Cartilage repair using autologous chondrocyte implantation techniques. J Perioper Pract. 2009 Feb. 19(2):60-4.
 9. Minas T, Ogura T, Bryant T. Autologous Chondrocyte Implantation. JBJS Essent Surg Tech. 2016 Jun 22; 6(2): e24. DOI: 10.2106/JBJS.ST.16.00018. DOI  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Martin Lind, overlæge, prof., dr. med., Idrætssektoren, Ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus Sygehus