Hopp til hovedinnhold

Acetabulumbrudd

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
 Høyenergitraume. Inndeles i stabile og ustabile frakturer
Forekomst:
En vanlig skade ved høyenergi-ulykker
Symptomer:
De fleste acetabulumfrakturer skyldes store skader etter ulykke med motorkjøretøy eller fall fra stor høyde
Funn:
Ofte multitraumepasient. Smerte ved belastning av ben og bevegelse av hofte, ev. feilstilling
Diagnostikk:
Røntgen og CT
Behandling:
Stabile frakturer uten luksasjonstendens og med udislosert leddflate behandles konservativt. Ustabile frakturer vurderes operert
  1. Thacker MM. Acetabulum fractures. Medscape, last updated Nov 28, 2018. emedicine.medscape.com  
  2. Laird A, Keating JF. Acetabular fractures: a 16-year prospective epidemiological study. J Bone Joint Surg Br 2005; 87:969. PubMed  
  3. Borrelli J Jr, Peelle M, McFarland E, Evanoff B, Ricci WM. Computer-reconstructed radiographs are as good as plain radiographs for assessment of acetabular fractures. Am J Orthop. 2008 Sep. 37(9):455-9; discussion 460.
  4. Moed BR, Ajibade DA, Israel H. Computed tomography as a predictor of hip stability status in posterior wall fractures of the acetabulum. J Orthop Trauma 2009; 23(1):7-15. PubMed  
  5. Lønne G, Nerhus TK. Metodebok i Skadebehandling, 4. utg. Legeforlaget AS, Norge, 2006.
  6. Milenkovic S, Saveski J, Radenkovic M, Vidic G, Trajkovska N. Surgical treatment of displaced acetabular fractures. Srp Arh Celok Lek. 2011 Jul-Aug. 139(7-8):496-500.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Søren Kold, klin. prof., overlæge, ph.d., Klinisk Institut, Aalborg Universitet og det ortopædkirurgiske speciale, Aalborg Universitetshospital, Danmark
  • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo