Hopp til hovedinnhold

Brudd i bekkenet

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Bekkenfrakturer inndeles i bekkenringsfraktur, sakrumfraktur, acetabulumfraktur, ramusfraktur (lavenergiskade hos eldre)
Forekomst:
Pelvisfrakturer utgjør 3% av alle skjelettfrakturer
Symptomer:
Skade eller fall med smerter i bekkenregion. Ofte høyenergiskade/ multitraume
Funn:
Lokale smerter og ømhet, spesielt ved gange. Ødemer, ekkymoser, lacerasjoner og deformiteter i pelvis/perineum-området
Diagnostikk:
Røntgen, CT og MR
Behandling:
Sjokkprofylakse og stans av blødninger. Stabile frakturer behandles konservativt, ustabile opereres

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Prehospital behandling

Medikamentell behandling

Lavenergiskader - stabile brudd

Høyenergiskader - ustabile brudd

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig informasjon

Illustrasjoner

Bilder

Plansjer eller tegninger

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin og redaktør NEL, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo