Hopp til hovedinnhold

Bekkenbrudd

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Bekkenfrakturer inndeles i bekkenringsfraktur, sakrumfraktur, acetabulumfraktur, ramusfraktur (lavenergiskade hos eldre)
Forekomst:
Pelvisfrakturer utgjør 3% av alle skjelettfrakturer
Symptomer:
Skade eller fall med smerter i bekkenregion. Ofte høyenergiskade/ multitraume
Funn:
Lokale smerter og ømhet, spesielt ved gange. Ødemer, ekkymoser, lacerasjoner og deformiteter i pelvis/perineum-området
Diagnostikk:
Røntgen, CT og MR
Behandling:
Sjokkprofylakse og stans av blødninger. Stabile frakturer behandles konservativt, ustabile opereres
  • Lønne G, Nerhus TK. Metodebok i Skadebehandling, 4. utg. Legeforlaget AS, Norge, 2006. [url]http://innhold.legesiden.no/fulltekstboker/skademetodebok[/url]
  1. Russell GV. Pelvic fractures. Medscape, last updated May 08, 2017. emedicine.medscape.com  
  2. Rice PL Jr, Rudolph M. Pelvic fractures. Emerg Med Clin North Am. 2007 Aug. 25(3):795-802, x.
  3. Lønne G, Nerhus TK. Metodebok i Skadebehandling, 4. utg. Legeforlaget AS, Norge, 2006.
  4. Sharma OP, Oswanski MF, Rabbi J, Georgiadis GM, Lauer SK, Stombaugh HA. Pelvic fracture risk assessment on admission. Am Surg. 2008 Aug. 74(8):761-6.
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin og redaktør NEL, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo