Hopp til hovedinnhold

Femurbrudd, distalt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Brudd i distale femur inndeles i kondylære, suprakondylære og interkondylære brudd
Forekomst:
Distale femurfrakturer utgjør ca. 4% av alle femurfrakturer
Symptomer:
Ofte resultat av høyenergitraume
Funn:
Vanlige bruddtegn som deformitet, forkortning/rotasjon, punktømhet, krepitering, hevelse, blødning
Diagnostikk:
Røntgen, CT, ev. artrocentese
Behandling:
Visse ikke-disloserte frakturer behandles konservativ. Øvrige opereres
 • Lønne G, Nerhus TK. Metodebok i Skadebehandling, 4. utg. Legeforlaget AS, Norge, 2006. [url]http://innhold.legesiden.no/fulltekstboker/skademetodebok[/url]
 • Kold S, et al. Femurfraktur, distalt. Lægehåndbogen, sist oppdatert 30.08.2021.
 1. Steele M. Knee fracture. Medscape, last updated Oct 17, 2015. emedicine.medscape.com  
 2. Smith JR, Halliday R, Aquilina AL, Morrison RJ, Yip GC, McArthur J, Hull P, Gray A, Kelly MB, Collaborative - Orthopaedic Trauma Society (OTS). Distal femoral fractures: The need to review the standard of care. Injury 2015 Jun;46(6): 1084-8. PubMed  
 3. Elsoe R, Ceccotti AA, Larsen P. Population-based epidemiology and incidence of distal femur fractures. Int Orthop 2018;42: 191-196. PubMed  
 4. Lønne G, Nerhus TK. Metodebok i Skadebehandling, 4. utg. Legeforlaget AS, Norge, 2006.
 5. Shah S, Desai P, Mounasamy V, Retrograde nailing of femoral fractures: a retrospective study. Eur J Orthop Surg Traumatol 2015 Aug;25(6): 1093-7. PubMed  
 6. Gwathmey FW Jr, Jones-Quaidoo SM, Kahler D, Hurwitz S, Cui Q, Distal femoral fractures: current concepts. J Am Acad Orthop Surg 2010 Oct;18(10): 597-607. PubMed  
 7. Adams JD Jr, Tanner SL, Jeray KJ, Far cortical locking screws in distal femur fractures. Orthopedics 2015 Mar;38(3): 153-6. PubMed  
 8. Plett SK, Hackney LA, Heilmeier U, Nardo L, Yu A, Zhang CA, et al. Femoral condyle insufficiency fractures: associated clinical and morphological findings and impact on outcome. Skeletal Radiol. 2015; 44(12):1785-94. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo
 • Søren Kold, klin. prof., overlæge, ph.d., Klinisk Institut, Aalborg Universitet og det ortopædkirurgiske speciale, Aalborg Universitetshospital