Hopp til hovedinnhold

Femurbrudd, skaft

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Omfatter et vidt spekter av frakturer fra udisloserte stressfrakturer til svært komminutte frakturer og bløtvevsskader, som noen ganger krever amputasjon
Forekomst:
I USA forekommer ca. 1 tilfelle per 10.000 personer per år
Symptomer:
Ofte høyenergitraume - ofte multitraume-skadet. Betydelige smerter
Funn:
Vanlige bruddtegn. Ofte er det en betydlig hevelse, og bruddene er som oftest svært ustabile
Diagnostikk:
Røntgen, CT
Behandling:
Alle pasienter opereres
  • Lønne G, Nerhus TK. Metodebok i Skadebehandling, 4. utg. Legeforlaget AS, Norge, 2006. [url]http://innhold.legesiden.no/fulltekstboker/skademetodebok[/url]
  • Bruun Lauritzen J, et a. Fraktur af femur, skaft. Lægehåndbogen, sist oppdatert 30.03.2016.
  1. Keany JE. Femur fracture. Medscape, last updated Sep 28, 2015. emedicine.medscape.com  
  2. Bronson WH, Kaye ID, Egol KA, Atypical femur fractures: A review. Curr Osteoporos Rep 2014;12: 446-53. PubMed  
  3. Wu CL, Tseng IC, Huang JW, Yu YH, Su CY, Wu CC. Unstable pelvic fractures associated with femoral shaft fractures: a retrospective analysis. Biomed J. 2013 Mar-Apr. 36(2):77-83.
  4. Lønne G, Nerhus TK. Metodebok i Skadebehandling, 4. utg. Legeforlaget AS, Norge, 2006.
  5. Metsemakers WJ, Roels N, Belmans A, Reynders P, Nijs S, Risk factors for nonunion after intramedullary nailing of femoral shaft fractures: Remaining controversies. Injury 2015;46: 1601-7. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo