Hopp til hovedinnhold

Brudd i finger

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Frakturer i distale-, mellom- eller proksimale-falang, lokalisert enten intra- og/eller ekstraartikulært
Forekomst:
Forholdsvis hyppige brudd
Symptomer:
Direkte traume mot fingertuppene, vridnings- eller slagtraumer med påfølgende smerter, hevelse og funksjonssvikt
Funn:
Hevelse og smerte ved palpasjon. Fingeren kan være forkortet og ha unormal bevegelighet
Diagnostikk:
Røntgen
Behandling:
I de fleste tilfeller reposisjon og immobilisering. Intraartikulære brudd er ofte kompliserte og ustabile og bør henvises til håndspesialist
 • Lønne G, Nerhus TK. Metodebok i Skadebehandling, 4. utg. Legeforlaget AS, Norge, 2006. [url]http://innhold.legesiden.no/fulltekstboker/skademetodebok[/url]
 1. Leggit JC, Meko CJ. Acute finger injuries: Part II. Fractures, dislocations, and thumb injuries. Am Fam Physician 2006; 73: 827-34. PubMed  
 2. Borchers JR, Best TM. Common finger fractures and dislocations. Am Fam Physician 2012; 85: 805-10. American Family Physician  
 3. Aitken S, Court-Brown CM. The epidemiology of sports-related fractures of the hand. Injury. 2008 Dec. 39(12):1377-83.
 4. Meals RA. Mallet finger. Medscape, last updated Aug 19, 2015. emedicine.medscape.com  
 5. Leggit JC, Meko CJ. Acute finger injuries: part I. Tendons and ligaments. Am Fam Physician 2006; 73: 810-816. American Family Physician  
 6. Neri E, Barbi E, Rabach I, et al. Diagnostic accuracy of ultrasonography forhand bony fractures in paediatric patients. Arch Dis Child . doi:10.1136/archdischild-2013-305678 DOI  
 7. Bowen JE. Phalangeal fractures. Medscape, last updated Jan 18, 2018. emedicine.medscape.com  
 8. Lønne G, Nerhus TK. Metodebok i Skadebehandling, 4. utg. Legeforlaget AS, Norge, 2006.
 9. Oetgen ME, Dodds SD. Non-operative treatment of common finger injuries. Curr Rev Musculoskelet Med 2008; 1: 97-102. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo