Hopp til hovedinnhold

Halebeinsmerter, coccygodyni

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Smerter som skriver seg fra halebeinet, os coccygis
Forekomst:
Ganske sjelden tilstand. Oppstår oftest etter fall på baken eller etter barnefødsel
Symptomer:
Etter traume har pasienten tildels sterke smerter som gjør det vanskelig å sitte
Funn:
Direkte palpasjonsøm over halebeinet
Diagnostikk:
Røntgen
Behandling:
Symptomatisk behandling
  1. Gautam D. Coccygodynia. Medscape, last updated Feb 27, 2019. emedicine.medscape.com  
  2. Elkhashab Y, Ng A. A Review of Current Treatment Options for Coccygodynia. Curr Pain Headache Rep. 2018;22(4):28. Published 2018 Mar 19. PMID: 29556817 PubMed  
  3. Nathan ST, Fisher BE, Roberts CS. Coccydynia: a review of pathoanatomy, aetiology, treatment and outcome. J Bone Joint Surg Br. 2010 Dec. 92(12):1622-7.
  4. Sehirlioglu A, Ozturk C, Oguz E, et al. Coccygectomia in the surgical treatment of traumatic coccygodynia. Injury 2007; 38: 182-7. PubMed  
  5. Trollegaard AM, Aarby NS, Hellberg S. Coccygectomy: an effective treatment option for chronic coccydynia: retrospective results in 41 consecutive patients. J Bone Joint Surg Br. 2010 Feb. 92(2):242-5.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Eivind Witzøe, spesialist i ortopedi, overlege Ortopedisk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim